Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 58)

Pages

Eindevaluatie Het Experiment: De wenselijkheid van een gestructureerde praktijkervaringsperiode voor bouwkundige architecten
Eindevaluatie Het Experiment: De wenselijkheid van een gestructureerde praktijkervaringsperiode voor bouwkundige architecten
Research Programme 2009 - 2014: OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies
Research Programme 2009 - 2014: OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies
Verbetering van particuliere woningen: Ook in de toekomst een gemeentelijk belang - samenvatting
Verbetering van particuliere woningen: Ook in de toekomst een gemeentelijk belang - samenvatting
Verbetering van particuliere woningen: Ook in de toekomst een gemeentelijk belang
Verbetering van particuliere woningen: Ook in de toekomst een gemeentelijk belang
Vochtproblemen in sociale huurwoningen in Den Haag
Vochtproblemen in sociale huurwoningen in Den Haag
Het toezicht op de naleving van de eisen uit het Bouwbesluit
Het toezicht op de naleving van de eisen uit het Bouwbesluit
Duurzame Nederlandse woningvoorraad: Recente beleidsontwikkelingen
Duurzame Nederlandse woningvoorraad: Recente beleidsontwikkelingen
BRL 'Bouwplantoetsing aan het bouwbesluit' vastgelegd
BRL 'Bouwplantoetsing aan het bouwbesluit' vastgelegd
The Portuguese building regulation system: A critical review
The Portuguese building regulation system: A critical review
Nederland is te streng bij het Europees aanbesteden van architectendiensten
Nederland is te streng bij het Europees aanbesteden van architectendiensten
Shifting responsibilities in housing management and building regulations
Shifting responsibilities in housing management and building regulations
Vijftien jaar Bouwbesluit: Hoe nu verder?
Vijftien jaar Bouwbesluit: Hoe nu verder?
Fire safety regulations for housing in Europe compared
Fire safety regulations for housing in Europe compared
Alternatieven voor het huidige bouwtoezicht
Alternatieven voor het huidige bouwtoezicht
Modeling the green building (GB) investment decisions of developers and end-users with transaction costs (TCs) considerations
Modeling the green building (GB) investment decisions of developers and end-users with transaction costs (TCs) considerations
Effectiveness of energy performance certification for the existing housing stock
Effectiveness of energy performance certification for the existing housing stock
Quality assurance for passive houses
Quality assurance for passive houses
Comparison of building permit procedures in European Union countries
Comparison of building permit procedures in European Union countries
Technical building regulations in EU countries: A comparison of their organization and formulation
Technical building regulations in EU countries: A comparison of their organization and formulation
Between marketing and financial support: Dutch municipal policy instruments to improve the quality of private housing stock
Between marketing and financial support: Dutch municipal policy instruments to improve the quality of private housing stock
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 20 of 58)

Pages