Searched for: faculty:"OTB"
(21 - 40 of 1,490)

Pages

De verbindingen van Groenveld Wonen; implementatie van strategisch voorraadbeleid vanuit een actor netwerk perspectief
De verbindingen van Groenveld Wonen; implementatie van strategisch voorraadbeleid vanuit een actor netwerk perspectief
Belemmerende bouwregelgeving voor de voorraad
Belemmerende bouwregelgeving voor de voorraad
D1.3 Inventarisatie Standaardisatieveld Energie, Geo en Overheidsdomein: Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids
D1.3 Inventarisatie Standaardisatieveld Energie, Geo en Overheidsdomein: Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids
Technisch beheer en strategisch voorraadbeleid in corporatiepraktijk: Uitkomsten van een sectorbrede enquete
Technisch beheer en strategisch voorraadbeleid in corporatiepraktijk: Uitkomsten van een sectorbrede enquete
Nieuw beleid erfpacht gemeente Den Haag: Waardering bloot eigendom bij eeuwigdurend recht van erfpacht
Nieuw beleid erfpacht gemeente Den Haag: Waardering bloot eigendom bij eeuwigdurend recht van erfpacht
Databeleid Rijkswaterstaat: Deel: Hoofdwatersysteem; een overzicht van de juridische kaders omtrent het omgaan met data
Databeleid Rijkswaterstaat: Deel: Hoofdwatersysteem; een overzicht van de juridische kaders omtrent het omgaan met data
Socio-spatial transformations, suburbanisation, and voting behaviour in the Vilnius urban region
Socio-spatial transformations, suburbanisation, and voting behaviour in the Vilnius urban region
Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy: Deelrapport: randvoorwaarden van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet voor open data
Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy: Deelrapport: randvoorwaarden van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet voor open data
3D Pilot: Eindrapport werkgroep 3D Standaard NL
3D Pilot: Eindrapport werkgroep 3D Standaard NL
Werken aan een hechtere relatie tussen visies en projecten: Handreiking mixed scanning 'nieuwe stijl', eindrapport
Werken aan een hechtere relatie tussen visies en projecten: Handreiking mixed scanning 'nieuwe stijl', eindrapport
Verdringing of absorptie? De ontwikkeling van slaagkansen van woningzoekenden onder invloed van herstructurering in Breda, Den Haag en Rotterdam
Verdringing of absorptie? De ontwikkeling van slaagkansen van woningzoekenden onder invloed van herstructurering in Breda, Den Haag en Rotterdam
Knelpunten gebiedsontwikkeling: De rol van Europese richtlijnen
Knelpunten gebiedsontwikkeling: De rol van Europese richtlijnen
Visitatierapport Woonlinie; KWH-Visitatie Woningcorporaties; Deel 1: Maatschappelijke prestaties
Visitatierapport Woonlinie; KWH-Visitatie Woningcorporaties; Deel 1: Maatschappelijke prestaties
EU Territorial Impact Assessment: Under what Conditions?: Final report
EU Territorial Impact Assessment: Under what Conditions?: Final report
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Deelrapport 2: Effecten op het bedrijfsleven
Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Deelrapport 2: Effecten op het bedrijfsleven
Woningverbetering, draagvlak en technische aanpak: Handleiding draagvlakontwikkeling
Woningverbetering, draagvlak en technische aanpak: Handleiding draagvlakontwikkeling
The added value of lifestyle variables: The search continues
The added value of lifestyle variables: The search continues
Bonen geteld. De wetenschappelijke productie van Hugo Priemus 1963-2007
Bonen geteld. De wetenschappelijke productie van Hugo Priemus 1963-2007
Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy: Deelrapport: Overige gronden die zich tegen open data kunnen verzetten
Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy: Deelrapport: Overige gronden die zich tegen open data kunnen verzetten
Dynamiek van stedelijke milieus
Dynamiek van stedelijke milieus
Searched for: faculty:"OTB"
(21 - 40 of 1,490)

Pages