Searched for: faculty:"OTB"
(21 - 40 of 154)

Pages

document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Kulk, S. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author), Ploeger, H.D. (author)
In dit rapport worden de algemene (met name juridische) beleidskaders geschetst die van toepassing zijn op RWS data en met name data van de Waterdienst van RWS.
report 2011
document
Van Berlo, L. (author), Van den Brink, L. (author), Reuvers, M. (author), Stoter, J.E. (author), Zlatanova, S. (author)
report 2011
document
Van Loenen, B. (author)
report 2012
document
Meijers, E.J. (author), Louw, E. (author), Spaans, M. (author), Leijten, M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland.
report 2011
document
Van Loenen, B. (author), Bregt, A. (author)
Dit rapport gaat in op de monitoringsaspecten van de invoering van open data bij organisaties. Het gepresenteerde raamwerk kan worden gebruikt om de wereldwijde claims van het succes van open data nader te onderbouwen. Want hoewel veelal het gebruik van data bij vrijgave explosief toe kan nemen zijn er geen onderzoeken bekend die deze toename in...
report 2012
document
Meekes, J.F. (author)
report 2009
document
Nedkov, S. (author)
Successfully navigating a damaged infrastructure is challenging due to a lack of automatic routing solutions and a shortage of real-time infrastructure status information. Remote sensing techniques, which are traditionally used, have drawbacks; clouds obscure the view, observation frequency is low, many phenomena can only be observed from the...
report 2012
document
Louw, E. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Vereniging Woonmilieu Epse.
report 2011
document
Van Oosterom, P.J.M. (author)
Dit rapport bevat een beknopt verslag van de INSPIRE activiteiten van Peter van Oosterom in 2008. Deze zijn uitgevoerd ten behoeve van Kadaster, TNO Bouw en Ondergrond en TU Delft/RGI-116. Het rapport bevat een flink aantal bijlagen waarin de in 2008 geproduceerde resultaten integraal zijn opgenomen (presentaties, artikelen, analyses, etc.)
report 2009
document
Jansen, S.J.T. (author)
Residential satisfaction is an important topic in the domain of housing. It refers to the individuals’ appraisal of the conditions of their residential environment, in relation to their needs, expectations and achievements. In the current study respondents were asked to indicate their residential satisfaction on a scale ranging from 1 (very...
report 2012
document
Van Oosterom, P.J.M. (author), Punter, M. (author)
Rapport Bureau Forum Standaardisatie.
report 2009
document
Wijntjes, W.G.J. (author), Bodewes, W. (author), Fleischeuer, S. (author), De Wolff, H.W. (author), Hoornstra, A. (author), Kleibergen, J.J. (author)
report 2010
document
Priemus, H. (author), Philipsen, E. (author)
report 1997
document
Kulk, S. (author), Van Loenen, B. (author)
Bij de selectie van welke datasets als open data kunnen worden aangeboden wordt privacy vaak genoemd als aandachtspunt. Dat is terecht want aandacht voor privacy is noodzakelijk bij het aanbieden van open data. Privacy is een van de mogelijke argumenten om voor bepaalde gegevens geen open data beleid toe te passen. Dit rapport is een uitwerking...
report 2012
document
Sunikka, M.M. (author)
report 2006
document
Vegter, M. (author)
report 2006
document
Ubarevi?ien?, R. (author), Burneika, D. (author), Van Ham, M. (author)
This paper analyses the interrelationship between the process of suburbanisation and a changing political and ethnic landscape in the Vilnius urban region. The region sur-rounding Vilnius city is dominated by Polish identity residents while those who suburbanise into the region are mainly ethnic Lithuanians. This may lead to potential tension...
report 2012
document
Tambach, M. (author)
Project "Kwaliteitsimpuls Particuliere Woningvoorraad". Onderzoeksrapport uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Zaanstad.
report 2012
document
Šuba, R. (author)
This PhD research proposal focuses on vario-scale geo-information. Vario-scale is a new approach for creating maps o_ering an infinitely number of scales, minimum redundancy and a data structure for progressive transfer. A lot of knowledge has to be implemented in the generalization process to populate good quality vario-scale data. I will try...
report 2013
document
Boelhouwer, P.J. (author), Elsinga, M. (author), Visscher, H. (author), Ouwehand, A. (author), Janic, M. (author), Korthals Altes, W.K. (author), Van Oosterom, P. (author)
The OTB’s research covers the areas of housing, urban, mobility and geo-studies. The research activities deal with the built environment, and refer to aspects of the technological sciences, the policy and management sciences, the behavioural sciences, spatial disciplines and the application of information and communications technology. This...
report 2010
Searched for: faculty:"OTB"
(21 - 40 of 154)

Pages