Searched for: faculty:"OTB"
(41 - 60 of 1,490)

Pages

Eindevaluatie Het Experiment: De wenselijkheid van een gestructureerde praktijkervaringsperiode voor bouwkundige architecten
Eindevaluatie Het Experiment: De wenselijkheid van een gestructureerde praktijkervaringsperiode voor bouwkundige architecten
Verbetering van particuliere woningen: Ook in de toekomst een gemeentelijk belang
Verbetering van particuliere woningen: Ook in de toekomst een gemeentelijk belang
WP5.1: A European survey of energy renovation delivery methods
WP5.1: A European survey of energy renovation delivery methods
A strategic knowledge and research agenda on polycentric metropolitan areas
A strategic knowledge and research agenda on polycentric metropolitan areas
Groene erfpacht in balans
Groene erfpacht in balans
SDI convergence: Research, emerging trends and critical assessment
SDI convergence: Research, emerging trends and critical assessment
De woonlastenproblematiek aangepakt: Een tussentijdse evaluatie van het Plan van Aanpak Woonlastenproblematiek Alkmaar
De woonlastenproblematiek aangepakt: Een tussentijdse evaluatie van het Plan van Aanpak Woonlastenproblematiek Alkmaar
Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy: Deelrapport Techniek
Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy: Deelrapport Techniek
Management of massive point cloud data: Wet and dry
Management of massive point cloud data: Wet and dry
Hoe sterk zijn uw samenwerkingsketens? Onderzoek naar ketensamenwerking in de corporatiesector
Hoe sterk zijn uw samenwerkingsketens? Onderzoek naar ketensamenwerking in de corporatiesector
Secure occupancy in rental housing: A comparative analysis. Country case study: Flanders (Belgium)
Secure occupancy in rental housing: A comparative analysis. Country case study: Flanders (Belgium)
Neighbourhood effects research at a crossroads: Ten challenges for future research
Neighbourhood effects research at a crossroads: Ten challenges for future research
Realising the foundations of a higher dimensional GIS: A study of higher dimensional spatial data models, data structures and operations
Realising the foundations of a higher dimensional GIS: A study of higher dimensional spatial data models, data structures and operations
Onderzoek naar het functioneren van het Vereveningsfonds Amsterdam: Advies van de onafhankelijke commissie Wijntjes over een nieuw planeconomisch stelsel voor ruimtelijke plannen
Onderzoek naar het functioneren van het Vereveningsfonds Amsterdam: Advies van de onafhankelijke commissie Wijntjes over een nieuw planeconomisch stelsel voor ruimtelijke plannen
Factoren, veranderingen, sturing: Raadsenquête grondbeleid gemeente Enschede
Factoren, veranderingen, sturing: Raadsenquête grondbeleid gemeente Enschede
Pilot vermindering regelgeving en bureaucratie in verband met bouwstagnatie
Pilot vermindering regelgeving en bureaucratie in verband met bouwstagnatie
Stijl van leven, stijl van bouwen: Branding en leefstijlen in gebiedsontwikkeling
Stijl van leven, stijl van bouwen: Branding en leefstijlen in gebiedsontwikkeling
The role of policy in supporting the private rented sector: International comparisons
The role of policy in supporting the private rented sector: International comparisons
Marktconforme huren en woonuitgaven: De effecten van het huurbeleid uit het voorjaarsakkoord wonen en het regeerakkoord Rutte II op de ontwikkeling van de woonuitgaven
Marktconforme huren en woonuitgaven: De effecten van het huurbeleid uit het voorjaarsakkoord wonen en het regeerakkoord Rutte II op de ontwikkeling van de woonuitgaven
Verre vriend of goede buur: Uitdagingen voor buurtgerichte corporaties. Eindrapport
Verre vriend of goede buur: Uitdagingen voor buurtgerichte corporaties. Eindrapport
Searched for: faculty:"OTB"
(41 - 60 of 1,490)

Pages