Searched for: faculty:"OTB"
(41 - 60 of 154)

Pages

document
Ouwehand, A.L. (author), Doff, W. (author), Adriaanse, C.C.M. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksconsortium ‘Branding’ en leefstijlen in de wijk dat bestaat uit NICIS-Institute, Platform Corpovenista, de gemeenten Den Haag, Leeuwarden, Maastricht en Rotterdam, woningcorporatie Vestia, ontwikkelaar ERA-Contour en Onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit Delft.
report 2011
document
Groetelaers, D.A. (author), De Wolff, H.W. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2013
document
Hasselaar, E. (author)
report 2003
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Dol, C.P. (author), Marien, A.A.A. (author)
report 2011
document
Van Ast, J.A. (author), Baas, L.W. (author), Bouma, J.J. (author), Van Loosdrecht, M.C.M. (author), Stienstra, G.J. (author), Van der Voet, J. (author)
Dit rapport van 8 november 2004 is in opdracht van het ministerie van VROM geschreven door onderzoekers van het Erasmus Centre for Sustainability and Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML) en de Environmental Biotechnology Group van de Technische Universiteit Delft....
report 2004
document
Itard, L.C.M. (author), Blom, I.S. (author), Anink, D., (author)
report 2007
document
Tambach, M. (author)
report 2012
document
Meijer, F.M. (author)
report 2006
document
Tambach, M. (author)
Project "Kwaliteitsimpuls Particuliere Woningvoorraad". Onderzoeksrapport uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Den Haag.
report 2012
document
Veldboer, L. (author), Bergstra, M. (author), Kleinhans, R. (author)
Wat gebeurt er als arme wijken door een toename van koopwoningen inkomensdivers worden? Is het resultaat van stedelijke vernieuwing en gentrification een sociale tweedeling of is er tevredenheid met de gegroeide klassenmix? Uit onderzoek van UvA en OTB blijkt dat in Amsterdamse buurten waar tussen 2001 en 2009 de differentiatie van de...
report 2011
document
Lawson, J.M. (author)
This research had been carried out at request of the Australian Housing and Urban Research Institute (AHURI).
report 2011
document
Stoter, J.E. (author)
3D zit als optioneel element in IMGeo. De landelijke voorziening (LV) ondersteunt ook het optionele deel van IMGeo en daarom is het een relevante vraag hoe 3D door de LV gefaciliteerd zou moeten worden. Maar zijn er bronhouders die 3D daadwerkelijk gaan aanleveren en afnemers die de 3D data willen gebruiken? Zo ja, dan moet de landelijke...
report 2013
document
Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Wolff, H.W. (author)
report 2009
document
Tambach, M. (author)
Project "Kwaliteitsimpuls Particuliere Woningvoorraad". Onderzoeksrapport uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Lelystad.
report 2012
document
Sunikka, M.M. (author)
report 2004
document
De Wolff, H.W. (author), Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2011
document
Haffner, M. (author), Lennartz, C. (author), Dol, K. (author)
Housing outcomes are predominantly compared in terms of individual indicators, in-cluding such items as quality or affordability measures, where the outcomes of the individual measures are often not linked in a preceding research step. However, the creation of a composite indicator of housing outcomes, in which these individual measures are...
report 2012
document
De Greef, J.H. (author), Groot Nibbelink, J.B. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
De hoofdvraag van dit onderzoek is: Wat is de kwaliteit van het aan- en verkoopbeleid van onroerend goed van de gemeente Tilburg in het licht van het oordeel van de niet-gemeentelijke partijen hierover? De volgende omissies in het gemeentelijke beleidskader worden onderscheiden: hoe om te gaan met de situatie wanneer een projectontwikkelaar voor...
report 2001
document
Wang, Z. (author)
Emergency navigation for first responders in changing disasters is a very complex task and creates a new set of challenges for researchers. A lot of research work on this direction has been done. Nevertheless, traditional navigation systems consider only one responder with a pair of start and end points and the considered obstacles in previous...
report 2012
document
Welle Donker, F.M. (author)
Het RGI project Geoloketten is een netwerk initiatief van Alterra (Penvoerder), DataLand, Dienst Landelijk Gebied, ESRI NL, Interprovinciale Overleggroep Geo, International Soil Reference & Information Centre, Milieu & Natuurplanbureau, Adviesdienst Geo-Informatie & ICT Rijkswaterstaat, Technische Universiteit Delft, TNO en Wageningen Universiteit.
report 2006
Searched for: faculty:"OTB"
(41 - 60 of 154)

Pages