Searched for: faculty:"OTB"
(61 - 80 of 1,491)

Pages

document
Harts, J.J. (author), Maat, C. (author), Zeijlmans van Emmichoven, M. (author)
book 1999
document
Conijn, J.B.S. (author)
Onderzoek in opdracht van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.
book 1989
document
Priemus, H. (author), Philipsen, E. (author)
book 1998
document
Keyzers, E.C.M. (author), Wagenaar, P.J.M. (author)
"Teleshopping: tijd- en ruimte-effecten" De ontwikkelingen in het gebruik van videotexsystemen zijn zodanig, dat ook teleshopping als een van de mogelijkheden een toenemende aandacht krijgt. Er is zowel vanuit Nederland als vanuit het buitenland weinig bekend over de effecten die teleshopping op tijdsbestedingpatronen en activiteitenpatronen...
book 1989
document
Priemus, H. (author), Smid, I.S. (author)
book 1995
document
Kruythoff, H.M. (author), Baart, B. (author)
book 1998
document
Wassenberg, F. (author), Kalle, E. (author)
book 1997
document
Kullberg, J. (author), Elsinga, M. (author)
book 1995
document
Priemus, H. (author)
book 1984
document
Vijverberg, G. (author)
Dit rapport is een bewerking van het gelijknamige afstudeerrapport van ir. G. Vijverberg, Faculteit der Bouwkunde, Afstudeerrichting Volkshuisvesting
book 1987
document
Den Draak, J. (author)
book 1988
document
Adriaansens, C.A. (author), Hillenaar, C. (author)
Inventariserende studie van de belangrijkste privaatrechtelijke aspekten en knelpunten van het Open Bouwen, mede bevattend enige suggesties voor oplossing van specifieke problemen, alsmede suggesties voor nader onderzoek. Het onderzoek werd, in opdracht van het Ministerie van VROM, en onder verantwoordelijkheid van het OTB te Delft, uitgevoerd...
book 1988
document
Priemus, H. (author), Nijkamp, P. (author)
book 1994
document
Visscher, H.J. (author), Meijer, F.M. (author)
book 1998
document
Elsinga, M. (author)
book 1991
document
Hueber, M. (author)
book 1994
document
Boelhouwer, P.J. (author), Ter Bogt, R. (author), Mariën, A.A.A. (author), Boumeester, H. (author)
book 1997
document
Duenk, F.H.J. (author), Hobma, F.A.M. (author)
De planning en realisatie van sectorale projecten met ruimtelijke implicaties is dikwijls een moeizaam, langdurig proces. Deze planning kenmerkt zich veelal door kleinere en grotere (beleids)conflicten tussen sectoraal georiënteerde overheden en overheden gericht op ruimtelijk facetbeleid, alsmede tussen overheden, belangengroeperingen en...
book 1988
document
Van den Broeke, R.A. (author)
book 1992
document
Kersloot, J. (author)
book 1995
Searched for: faculty:"OTB"
(61 - 80 of 1,491)

Pages