Searched for: faculty:"OTB"
(81 - 100 of 1,490)

Pages

document
Meijer, F. (author), Metselaar, A. (author)
book 1989
document
book 1989
document
Wijting, W. (author)
book 1989
document
Van der Zon, F. (author)
book 1989
document
Ooms, I.L. (author), Papa, O.A. (author)
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1989
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
De opleving in de bouw van vrije-sectorwoningen, die gepaard gaat met een veel grotere nadruk binnen het woningbouwprogramma op de vrije sector, is voor het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) de reden geweest een onderzoek op te dragen aan het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB) naar de...
book 1989
document
Coenen, M. (author)
book 1989
document
Keyzers, E.C.M. (author), Wagenaar, P.J.M. (author)
"Teleshopping: tijd- en ruimte-effecten" De ontwikkelingen in het gebruik van videotexsystemen zijn zodanig, dat ook teleshopping als een van de mogelijkheden een toenemende aandacht krijgt. Er is zowel vanuit Nederland als vanuit het buitenland weinig bekend over de effecten die teleshopping op tijdsbestedingpatronen en activiteitenpatronen...
book 1989
document
Conijn, J.B.S. (author)
Onderzoek in opdracht van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.
book 1989
document
Tacken, M. (author)
De werktijden blijken in onze samenleving een factor te zijn, die sterk structurerend werkt op de tijdsindeling van vrijwel iedereen. Dat betekent ook dat congestie bij voorzieningen en in het verkeer sterk samenhangt met de tijds patronen die door het werk worden bepaald. Bij het zoeken naar oplossingen van de congestie moet niet alleen worden...
book 1989
document
Heeger, H. (author)
book 1989
document
Elsinga, M. (author)
book 1990
document
book 1990
document
Metselaar, A. (author)
book 1990
document
Wassenberg, F. (author)
In de Bijlmermeer in Amsterdam spelen al jarenlang problemen. Er zijn verschillende keren voorstellen gelanceerd om de wijk er weer bovenop te helpen. De laatste keer gebeurde dat door de Werkgroep Toekomst Bijlmermeer, een breed samengestelde commissie, die eind januari 1990 plannen presenteerde over hoe het met de Bijlmer verder moet. De...
book 1990
document
Konings, R. (author), Louw, E. (author), Visser, J. (author)
book 1990
document
Louw, E. (author)
In Nederland als distributieland wordt volgens een aantal studies een belangrijke functie toegedicht aan douane-entrepots. Meestal wordt er daarbij op gewezen dat in Nederland aanzienlijk meer gebruiksmogelijkheden van entrepots zijn dan in andere Europese landen. Zelden echter wordt ingegaan op de daadwerkelijke rol die deze douane-inrichtingen...
book 1990
document
Meijer, F. (author)
Een aanvullende notitie bij het rapport 'Nieuwe strategieën voor het particuliere woningbeheer'.
book 1990
document
Meijer, F. (author)
Op verschillende terreinen worden momenteel initiatieven ondernomen om het technisch beheer in de particuliere woningsector op een hoger peil te brengen. Zo valt er bijvoorbeeld een toenemende aandacht te bespeuren voor de financiering van het onderhoud en verbetering in de particuliere sector en ook het beheer na een onderhoudsingreep wordt...
book 1990
document
book 1990
Searched for: faculty:"OTB"
(81 - 100 of 1,490)

Pages