Searched for: faculty:"OTB"
(141 - 154 of 154)

Pages

document
Pijlman, C. (author), Paardekooper-Van der Kooij, G.J.M.B. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
Rapportage KWH-Visitatie 2010, Tablis Wonen. Verantwoording op basis van de methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.
report 2010
document
Boelhouwer, P.J. (author), Lamain, C.J.M. (author), Marien, A.A.A. (author), De Vries, P. (author)
report 2011
document
Dol, C.P. (author), Kleinhans, R.J. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksconsortium bestaande uit Platform Corpovenista, Universiteit Utrecht, TU Delft (OTB), Nicis Institute en de gemeenten Breda, Den Haag, Ede, Groningen & Rotterdam.
report 2011
document
De Wolff, H.W. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Ministerie van I&M en Ministerie van BZK. In de zoektocht naar methoden en instrumenten om in de nieuwe context met minder (publieke) investeringsruimte private, particuliere en publieke investeringen te faciliteren zou ‘Stedelijke Herverkaveling’ wellicht een bijdrage kunnen leveren. Stedelijke...
report 2013
document
Van der Wouden, R. (author), Spaans, M. (author), Foeken, G. (author), Hollander, K. (author), Trip, J.J. (author), Milder, J. (author), De Wit, P. (author)
In de Structuurvisie Randstad 2040 kondigt het kabinet aan om een verkenning te overwegen naar Randstad-sleutelprojecten voor de periode na 2020. Voorafgaand aan het besluit om een dergelijke verkenning daadwerkelijk te starten, wordt een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de eerste generatie- en tweede generatie sleutelprojecten. Een aantal...
report 2009
document
De Greef, J. (author)
In het kader van een (nog lopend) onderzoek naar de prijsopbouw van nieuwbouwwoningen heeft VROM een tiental casestudies laten uitvoeren naar de gronduitgifteprijzen op nieuwbouwlocaties. Het betreft vijf studies op uitleglocaties (door OTB.
report 2005
document
Korthals Altes, W.K. (author), Louw, E. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Groetelaers, D.A. (author), Boumeester, H. (author), De Vries, P. (author), Dol, C.P. (author)
Dit onderzoek verkent wat de mogelijke opbrengsten van het vastgoed zijn bij de ontwikkeling van de Dokzone in de periode 2025-2050. Het is niet gebruikelijk om voor deze termijn opbrengsten te ramen.
report 2011
document
Verhoosel, J. (author), Roes, J. (author), Bruinenberg, J. (author), Van Doorn, L. (author), Janssen, P. (author), De Vries, M. (author), Van Oosterom, P. (author)
report 2013
document
Meijers, E.J. (author)
report 2011
document
Oxley, M. (author), Brown, T. (author), Haffner, M. (author), Hoekstra, J. (author), Lishman, R. (author)
The paper considers the role of the private rented sector in supplying housing that can be defined as social housing. It will do this by considering policy initiatives in Germany, France, the USA and England that use privately owned housing to meet social needs. The operation of these initiatives will be compared. The allocation and rent...
report 2011
document
Liu, L. (author)
report 2011
document
Wassenberg, F. (author), Van Meer, A. (author), Van Kempen, R. (author)
Urban change spans all ages. However, some neighbourhoods do not adapt gradually to changed circumstances, but lapse into deprivation. Urban policies are necessary in these areas to revitalise them. Cities across Europe have deprived areas, and urban renewal policies are carried out in all of them. These approaches are made up of several...
report 2010
document
Stoter, J.E. (author)
Onderzoek naar de mogelijkheden om op landelijk niveau een geaggregeerd product aan te bieden in relatie tot de wensen van de afnemers. Dit onderzoek is gezamenlijk uitgevoerd door Geonovum en Kadaster.
report 2013
document
Meijer, A. (author), Hasselaar, E. (author), Visscher, H.J. (author)
report 2012
Searched for: faculty:"OTB"
(141 - 154 of 154)

Pages