Searched for: faculty:"OTB"
(1,441 - 1,460 of 1,490)

Pages

document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Westra, H. (author)
book 1988
document
Priemus, H. (author)
book 1988
document
Adrianow, J.A. (author)
book 1988
document
Conijn, J.B.S. (author), Van Deudekom, P.F.H. (author), Ooms, I.L. (author)
book 1987
document
Swets, H.L. (author)
book 1987
document
Tacken, M. (author)
book 1987
document
Duenk, F.H.J. (author), Hobma, F.A.M. (author)
Het verloop van de planning en uitvoeririg van diverse sectorale projecten is in Nederland dikwijls moeizaam. Dit verloop wordt veelal gekenmerkt äoor kleinere en grotere (beleids)conflicten tussen sectoraal gerichte overheden en overheden die zich bezighouden met ruimtelijk facetbeleid, alsmede tussen overheden, belangengroeperingen en burgers....
book 1987
document
Kaan, H.F. (author)
Toenemende interesse in onderhoud Onderhoud mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. Het aantal min of meer recente publikaties over onderhoud getuigt hiervan. Ook de toenemende aandacht die het onderhoud, en meer in het algemeen de bedrijfszekerheid, in het -technisch wetenschappelijk- onderwijs krijgt, zowel aan de aanbod- als aan...
book 1987
document
Graafland, A. (author)
book 1987
document
Graafland, A. (author)
book 1987
document
Stam, W.J. (author), Groetelaars, P. (author), Thissen, W.A.H. (author)
book 1987
document
Kaan, H.F. (author)
book 1987
document
Vervaet, A. (author)
book 1987
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1987
document
Van Schaik, A. (author)
Deze aflevering in de serie 'Volkshuisvesting in theorie en praktijk' behandelt de diskrepantie tussen de huurbepaling van nieuwbouwwoningen en de huuraanpassingen in de voorraad. Allereerst wordt ingegaan op enkele publikaties die op de relatie tussen deze twee overheidsinstrumenten wijzen . Vervolgens worden onderzoeksresultaten gepresenteerd:...
book 1987
document
Bentvelsen, T. (author), Van der Zon, F. (author)
book 1987
document
Meijer, F. (author)
book 1987
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1987
document
Vijverberg, G. (author)
Dit rapport is een bewerking van het gelijknamige afstudeerrapport van ir. G. Vijverberg, Faculteit der Bouwkunde, Afstudeerrichting Volkshuisvesting
book 1987
document
Mijer, F. (author)
book 1987
Searched for: faculty:"OTB"
(1,441 - 1,460 of 1,490)

Pages