Searched for: mods_note_programme_s%3A%22Corporate%255C+Real%255C+Estate%255C+Management%22
(1 - 16 of 16)
document
Kuyper, M.J.A. (author)
This research studies the link between specific, physical and non-physical, building characteristics and the net rental income generated by the property. Special attention is paid to whether building characteristics that have shown to be decisive in acquisition strategies during the ‘pre-crisis’ period are still a relevant decision-making...
master thesis 2014
document
Dalderup, R.E. (author)
The graduation thesis gives insight in corporate real estate management within Dutch multinationals. The credit crunch requires corporations to strategically respond. The real estate response is dependent on the impact of the credit crunch on the business results and corporate strategy. The cross-case analysis presents the mutual implementations.
master thesis 2014
document
Rosa, R.P.C. (author)
This thesis is about the demand for corporate Real Estate Portfolios until 2040 according to the current ICT trends.
master thesis 2013
document
Bosnjak, D. (author)
The need for student housing in the Netherlands is increasing due to the current economy and government measures. Furthermore, based on the annual report of TU Delft of 2010, a scenario has been sketched that shows a relatively large vacancy on campus. This research combines these two problems and explores whether vacant campus real estate, in...
master thesis 2013
document
De Groot, F.M.A. (author)
Dit onderzoek is gefundeerd op het samenbrengen van twee maatschappelijke problemen. Allereerst is er de komst van hnw. Er is geen concrete informatie over de invloed van hnw op het Nederlandse kantorenvastgoed. Dit probleem wordt beantwoord, door te onderzoeken welke huisvestingskenmerken er een belangrijke en onderscheidende rol spelen voor...
master thesis 2012
document
Al Jaff, A. (author)
Het doel is om de transformatiemarkt te bevorderen, door middel van het in kaart te brengen van de toekomstige vraag. Op dit moment is de transformatiemarkt lastig voor ontwikkelaars. Ook is de aanpak van leegstand een risicovolle markt. Dit onderzoek neemt het gebied tussen de Riekerpolder en het Schinkelgebied in Amsterdam als casus en zoomt...
master thesis 2012
document
Kouwenberg, S.P.M. (author)
In Den Haag huisvesten zich drie categorieën organisaties: de Rijksoverheid, de internationale instituten van recht en vrede, en de bedrijven. In tegenstelling tot de eerste twee categorieën, zijn bedrijven minder besproken in literatuur. Verder is de privaat-publieke relatie interessant, en maakt het onderwerp vergelijkbaar met andere steden....
master thesis 2012
document
Arkenbout, R.B. (author)
Het afstudeeronderzoek: ‘Kantoor Binnenste Buiten’, bepaalt de gebruikervoorkeuren van de creatieve industrie op de schaalniveaus van locatie, gebouw en gebruik. Met behulp van de bepaalde gebruikersvraag is het praktijkinstrument: Transformatiemeter Creatieve Industrie ontwikkeld. Gebouweigenaren, projectontwikkelaars en overige...
master thesis 2012
document
Hendrikx, T.P.A.H. (author)
Onderzoek naar de beweegredenen van een kantoorgebruiker bij de afweging tussen blijven in zijn huidige kantoor, verhuizen naar een bestaand kantoor en verhuizen naar een nieuw kantoor. Hierbij is de rol van de eigenaar ook onderzocht en welke maatregelen deze neemt om de kantoorgebruiker te behouden en daarmee leegstand te voorkomen.
master thesis 2012
document
Van Gerwen, M.F. (author)
Onderzoek naar de financiële haalbaarheid bij binnenklimaatverbetering en energie/CO2 besparing bij bestaande gebouwen voor het primair onderwijs
master thesis 2011
document
Thyssen, J. (author)
The possibility to introduce Corporate Social Responsibilities (CSR), into the Corporate Real Estate Management (CREM) decision making process, provided the basis for this thesis. Both theoretic and field research distinguished the demand for empirical guidance on this subject rather than empirical justification. Subsequently a Corporate...
master thesis 2011
document
Dekker, D. (author)
The master’s thesis explores reasons for Benelux Headquarters to locate in Breda. A literaturestudy is done about location dynamics, location factors and location characteristics. The characteristics of the city Breda are obtained. Open interviews are held with 6 Benelux Headquarters. The location factors of Benelux Headquarters and...
master thesis 2011
document
Annali, M. (author)
A systematic approach to type construction of office sites based on spatial parameters.
master thesis 2010
document
Pawiroredjo, J.K. (author)
master thesis 2010
document
Van Ussel, J.F.M.A. (author)
Probleem In de huidige economische situatie (2009) zijn bedrijven genoodzaakt het aantal banen te verminderen. Voor ING Nederland heeft dit directe consequenties voor de huisvesting. Door de continue veranderingen in de organisatiestructuur en fluctuaties in het aantal medewerkers ontstaan mismatches tussen vraag en aanbod die vragen om een...
master thesis 2010
document
Grootswagers, S.P. (author)
Er is een financiële quickscan gemaakt voor de verduurzaming van bestaande kantoren. De duurzame technische maatregelen zijn inzichtelijk gemaakt met behulp van het EPA-U instrument. Uiteindelijk kunnen de consequenties voor de gebouweigenaren worden weergegeven.
master thesis 2010
Searched for: mods_note_programme_s%3A%22Corporate%255C+Real%255C+Estate%255C+Management%22
(1 - 16 of 16)