Searched for: mods_note_programme_s%3A%22Design%255C%2Band%255C%2BConstruction%255C%2BManagement%22
(1 - 19 of 19)
document
Venhuizen, B.S. (author)
An exploratory study into the role information systems can play in stimulating material efficient behaviour in the secondary concrete supply chain.
master thesis 2016
document
Puspita Sari, F. (author)
The growing awareness of delivering public services into more costumer-oriented minded triggers the public organisations to manage their assets professionally. Building assets are one of the resources owned by the public organisations that need to be maintained. Maintenance departments are part of the public body that have responsibilities to...
master thesis 2015
document
Carlebur, O.F.D. (author)
master thesis 2015
document
Ruiterkamp, J.J.M. (author)
Een onderzoek naar de haalbaarheid van de implementatie van flexibele maatregelen op de woningmarkt waarbij de nadruk ligt op het creëren van een nieuwe businesscase tussen de projectontwikkelaar en de investeerder.
master thesis 2015
document
Mensing, A.D. (author)
This graduation thesis describes a method for estimating the most probable re-development value for transformation projects from offices to housing. In addition it presents a model for to analyse a projects financial feasibility. This thesis presents an analysis of the transformation process, including the different costs (taxation and real...
master thesis 2014
document
De Ridder, D. (author)
master thesis 2014
document
Bosch, A. (author)
One could say the Dutch building industry is an inefficient industry. Every year almost ten percent of the turnover of Dutch construction firms is wasted by unnecessary mistakes and poor collaboration (USP, 2012). Integrating and managing information more actively and forcing all stakeholders to collaborate during the life cycle of a building...
master thesis 2014
document
Baalman, D.D. (author)
Een onderzoek naar de relaties tussen de aanpak van ketensamenwerking en de effecten die deze samenwerking heeft, op basis van de Ketenmonitor. Dit met betrekking tot de partijen die onderdeel uitmaken van het projectteam en hoe de samenwerking tussen deze partijen verloopt en het effect dat dit heeft op een aantal tijdsaspecten, de tevredenheid...
master thesis 2013
document
Truijens, J.B.F. (author)
De titel van dit onderzoek is BIM NU en BIM MORGEN. Hiermee wordt aangegeven dat het onderzoek een tweestrijd inzichtelijk maakt. Aan de ene kant laat het onderzoek zien wat er bekend is rond de effecten en investeringen in BIM, waarbij duidelijk wordt dat er nog veel gebreken zijn om antwoord te kunnen geven op de vraag wat de balans is tussen...
master thesis 2013
document
Van Loo, M.J. (author)
The influence of organisational culture of the architect and contractor on project partnering performance in design and build contracts.
master thesis 2012
document
Van den Berg, D. (author)
Onderzoek naar de mogelijke duurzaamheidsingrepen bij het duurzaam transformeren van industrieel erfgoed. Hierbij wordt gekeken naar de motieven van de opdrachtgever om in te spelen op duurzaamheid en de haalbaarheid van duurzame transformatie. Uiteindelijk worden scenario's met bijbehorende aandachtspunten geformuleerd. - Research on possible...
master thesis 2012
document
Buitenhuis, L. (author)
De ziekenhuissector heeft de afgelopen decennia een enorme transformatie doorgemaakt. De transformatie is het gevolg van een groot scala aan ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. De mijlpaal binnen de ontwikkelingen ligt in 2006, door de verandering in de wet- en regelgeving. Zo is de oude Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZv) geleidelijk...
master thesis 2012
document
Blom, A.U. (author)
In de toekomst zal de vraag naar nieuwbouw afnemen en zal er juist steeds meer van de bestaande voorraad getransformeerd dienen te worden. Bovendien zullen veel bestaande gebieden geherstructu-reerd worden om deze gebieden leefbaarder te maken. Hierbij kan tijdelijke transformatie een grote rol spelen. Vaak duurt het erg lang voordat - na het...
master thesis 2012
document
Rodenhuis, L.H. (author)
Tientallen gebouwen, honderden etages en miljoenen vierkante meters kantoorruimte staan leeg. De huidige Nederlandse kantorenmarkt heeft te maken met problemen. Er is sprake van een grote leegstand door een mismatch tussen vraag en aanbod. Daarnaast is er een grote behoefte aan nieuwe woonruimte voor bepaalde specifieke doelgroepen als studenten...
master thesis 2012
document
Van der Weiden, M.J. (author)
Een onderzoek naar het gebruik van geïntegreerde contracten met UAV-GC 2005 in de burgerlijke- en utiliteitsbouw sector en grond-, weg- en waterbouw sector. Binnen de burgerlijke- en utiliteitsbouw sector worden geïntegreerde contracten met UAV-GC 2005 minder toegepast grond-, weg- en waterbouw sector. In deze rapportage wordt een vergelijking...
master thesis 2011
document
Shing, K.H. (author)
Veel mensen kunnen niet wonen zoals ze willen. De kwaliteit van nieuwe en bestaande woningen sluit niet aan op de veranderende vraag van de bewoners. Hierdoor ontstaat een mismatch tussen de vraag van de bewoners en het aanbod van woningen. Een manier om op de veranderende vraag in te spelen is door flexibel te bouwen. In 1999 is door de SEV in...
master thesis 2011
document
Dijke, K.J. (author)
In dit onderzoek wordt de toekomstige kantorenmarkt beschreven waarbij initiatieven worden aangedragen om het proces- en organisatiemodel van een kantoorontwikkeling te optimaliseren. Deze initiatieven worden met behulp van de bij Dura Vermeer bekende methode LEAN geformuleerd. Hieruit wordt een strategie voor Dura Vermeer Vastgoed (DVV)...
master thesis 2011
document
Mensinga, S. (author)
Researchers and practitioners explain that in traditional collaborations between housing associations and contractors, there is a difference in culture, a lack of trust and ill collaboration. In combination with the economic crisis, the climate change and the more demanding end users, this demands a change in the way parties cooperate. Supply...
master thesis 2011
document
Clausen, M. (author)
Onderzoek door middel van casestudy’s naar de blokkades voor het implementeren van expliciet risicomanagement bij middelgrote woningcorporaties.
master thesis 2010
Searched for: mods_note_programme_s%3A%22Design%255C%2Band%255C%2BConstruction%255C%2BManagement%22
(1 - 19 of 19)