Searched for: mods_note_programme_s%3A%22Real%255C%2BEstate%255C%2BManagement%22
(1 - 20 of 75)

Pages

document
Feenstra, M. (author)
master thesis 2017
document
Bruijning, S. (author)
This report aims to contribute to what extent temporary use adds value to the urban environment and to prove the long-term benefits of temporary use. It aims to eliminate the gap of knowledge for property owners. Mere, it can also be valuable for other private parties or municipalities as it provides insight in the added value of temporary use...
master thesis 2016
document
Crobach, L.M.J.M. (author)
This graduation thesis analyzes the consequences of emerging social trends on the role of the corporate real estate manager.
master thesis 2016
document
Maat, R. (author)
Just a bit more than twelve months ago I started this research project. A project that swallowed me into the soft side of real estate with the focus on workplace psychology. Something that is not often done within this master course. The process was messy at times and took regularly great effort to push forward. But I think that my fascination...
master thesis 2016
document
De Kat, N.H.A. (author)
De maatschappelijke problemen van langdurige leegstand van kantoren en studentenwoningnood vragen om oplossingen. Transformatie tot studentenhuisvesting lijkt potentie te hebben, waarin een ontwikkelaar een belangrijke rol kan spelen. Deze potentie wordt echter beïnvloed door een groot aantal aspecten. Vele recentelijke veranderingen in deze...
master thesis 2016
document
Mirzaei, S. (author)
This thesis studies the determinants of capitalization (cap) rate, a rate of return on real estate investment, which reflects the risk associated with the property investment. Capitalization rate is a real estate valuation measure used in the most common valuation method in the Netherlands, namely the direct capitalization method. Due to...
master thesis 2015
document
Hoevelaken, A.I. (author)
This thesis aimed to research the public values of real estate in general and how these values can be taken into account in the disposal of government assets. Correspondingly with former research in this subject, this thesis also recognises the fact that by selling around 700 properties not only financial return can be taken into account. By...
master thesis 2015
document
De Beun, E.A. (author)
master thesis 2015
document
Schipper, E.H. (author)
In dit onderzoek zijn de servicekosten bij planmatig ontwikkelde winkelcentra onderzocht. Hierbij zijn de problemen die optreden in de markt geanalyseerd en zijn voor deze problemen door middel van literatuur- en empirisch onderzoek oplossingen en aanbevelingen gedefinieerd. Deze kunnen worden gebruikt bij het maken van (nieuwe) duidelijke...
master thesis 2015
document
Mulder, K. (author)
In dit onderzoek is getracht een antwoord te geven op de vraag in welke mate tijdelijke transformatie van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen financieel haalbaar is. Het onderzoek omvat een literatuurstudie, casestudie-onderzoek en expert interviews. De kennis die middels deze onderzoeksmethoden is verkregen, is gebruikt voor het opzetten...
master thesis 2015
document
Vulker, J. (author)
In dit rapport wordt onderzoek gedaan naar de bijdrage van de ruimtelijke structuur aan de hoeveelheid kennisuitwisseling in een kankercentrum. Deze bijdrage is inzichtelijk gemaakt door middel van een ruimtelijk relatiemodel en bijpassende aanbevelingen. Deze kunnen worden gebruikt bij het opstellen van een programma van eisen en bij het...
master thesis 2015
document
Lommerse, A.M.J. (author)
In het onderzoek staat centraal de relatie van de fysieke omgeving met de tevredenheid van medewerkers, patiënten en bezoekers en de productiviteit van medewerkers.
master thesis 2015
document
Vos, D.M. (author)
Research on hidden vacancy among primary schools in the Netherlands. How big is the problem and what predictive factors can be distinguished; does the building matter? A quantitative study using a mixed linear regression model resulted in several factor related to vacancy and an impression of the current percentage of vacancy and its financial...
master thesis 2015
document
Li, J.Y. (author)
The subject of this thesis is the influence of physical and non-physical building features on the financial performance of retail real estate. The main question throughout this thesis is whether building features affect the net rental income and could be decisive for the acquisition of retail real estate by institutional real estate investors....
master thesis 2015
document
Zijlstra, S. (author)
Hoe de G4 de kantorenleegstand bestrijdt en wat gemeenten daarvan kunnen leren.
master thesis 2015
document
Van der Wal, L. (author)
Research on the relation between area and object characteristics and retail vacancy in the Netherlands. Area and object characteristics are identified and ranked on importance respectively from the point of view of the consumer and retailer. Research includes expert interviews, a Delphi research, and case studies.
master thesis 2015
document
Kraag, A.D. (author)
Conversion into housing can contribute to the expansion of the housing supply and at the same time offer a solution for office buildings that are no longer eligible for the office function. Yet, postponing and denial are still common used strategies by offices owners. Financial motives and the project complexity of adaptive re-use crucial...
master thesis 2015
document
Van Pelt, M. (author)
The introduction of the Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) is a result of the financial crisis of 2008 and one of the first concrete measures of the European Commission in order to prevent a new crisis of this scale. After the fall of Lehman Brothers, often described as being “too big to fail” the decision was made to...
master thesis 2015
document
Louwerens, T.R. (author)
This graduation thesis describes data centre real estate investments. Through the use of a constructed investment model the impact of specific building features are analyzed. This thesis describes the risk-return profile of the extraordinary real estate asset class of data centres, the impact of their specific building features and the...
master thesis 2014
document
Lootens, M.I. (author)
Door een wetswijziging in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden zorginstellingen geconfronteerd met ingrijpende veranderingen voor hun vastgoed. Door de wetswijziging komen mensen pas in aanmerking voor opname in een verpleeghuis als ze een zwaardere zorgindicatie hebben dan voorheen het geval was. Dat betekent onder andere dat...
master thesis 2014
Searched for: mods_note_programme_s%3A%22Real%255C%2BEstate%255C%2BManagement%22
(1 - 20 of 75)

Pages