Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Alkyon%22
(1 - 11 of 11)
document
Steetzel, H.J. (author)
Ten behoeve van de ‘Leidraad Rivieren’ is een notitie verschenen inzake het robuust ontwerpen voor rivierwaterkeringen. De tekst van deze notitie is verwerkt in deel 1 (hoofdstuk 5) en deel 3 van de ‘Leidraad Rivieren’. Voor de waterkeringen langs de kust (duinen en dijken) is ook behoefte aan een dergelijke uitwerking. De voorliggende...
report 2008
document
Van Vledder, G.P. (author)
Results of hindcast studies with the SWAN wave model in the Amelander Zeegat, the Oosterschelde estuary and the Slotermeer were analyzed to detect the cause of under-prediction of low-frequency wave energy in the coastal zone, the causes of prediction errors in the presence of currents and the underprediction of wave heights In depth-limited...
report 2008
document
Van Vledder, G.J. . (author), Adema, J. (author)
For two historical storms the water levels and currents in the Wadden Sea were simulated using the so-called model-train of Rijkswaterstaat. The first storm of 1 Nov. 2006 generated exceptionally high water levels in the Eems-Dollard estuary. The second storm of 18 Jan. 2007 was also scaled up to represent a 1 in 4000 year design storm. In...
report 2007
document
Steijn, R. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een eerste evaluatie van zes vooroeversuppleties, namelijk die van Callantsoog-2001, Molengat -2003, De Koog- 2002,Vlieland-2002, Terschelling-1993 en Ameland-1998. De evaluatie betrof het analyseren van de beschikbare dieptegegevens en het op basis daarvan vaststellen van de belangrijkste effecten van de...
report 2005
document
Steetzel, H.J. (author)
Door het Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland worden voor de verschillende kustsecties in Zeeuwsch-Vlaanderen de mogelijke oplossingsrichtingen op een rij gezet. Voor een tweetal kustsecties, namelijk bij Breskens en Cadzand-Bad wordt hierbij ook gedacht aan zogenaamde zeewaartse oplossingen. In de voorliggende studie is voor deze secties de...
report 2005
document
Steijn, R.C. (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar het morfologisch gedrag van de in 2003 uitgevoerde suppletie op de zuidwestkust van Texel (RSP 9 km - RSP 11,5 km) in het Molengat. Het onderzoek is gebaseerd op gedetailleerde peilingen die vlak voor en direct na uitvoering van de suppletie zijn gedaan, alsmede op één peiling...
report 2004
document
anonymous, A. (author)
Voor het toetsen van de veiligheid van de Nederlandse duinenkust wordt thans gebruik gemaakt van een probabilistisch rekenmodel (conform [TAW, 1984]) dat gebaseerd is op het profielmodel Duros [Vellinga, 1986]. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een eerste versie probabilistisch rekenmodel DuinToets (versie 0.0) waarbinnen een meer...
report 2003
document
Van Vledder, G.P. (author)
Ten behoeve van het ontwerp van zeewerende constructies van nieuwe landaanwinningswerken van de Maasvlakte 2 is onderzoek verricht naar onzekerheden in de bepaling van golfrandvoorwaarden onder ontwerpcondities. In dit deelrapport is gekeken naar het effect van stromingen op de golfcondities voor de zeewerende constructies. Hierbij is gebruik...
report 2002
document
Steetzel, H.J. (author)
Uit recent onderzoek is gebleken dat de Hondsbossche en Pettemer Zeewering op korte termijn niet meer aan de wettelijke normen voldoen. In dat kader zijn er versterkingsmaatregelen geformuleerd waarbij de kruin en het binnentalud van de dijken zodanig worden versterkt dat eventueel overslaand water niet tot falen van de dijk zal leiden. Voor de...
report 2001
document
Steetzel, H.J. (author)
Als stap op weg naar het beschikbaar maken van een gedragsmodel waarmee op een relatief eenvoudige wijze het effect van beheersmaatregelen inzichtelijk kan worden gemaakt, is in dit onderzoek aandacht besteed aan het verbeteren en valideren van een rekenmodel dat het effect van windtransport simuleert. De resultaten geven aan dat de optredende...
report 1998
document
Onderwater, M.C. (author)
In order to yield an expression for the probability of breaching, in this desk study the mechanism that play a role in the initiation of breaching of dunes are described and preliminary quantified. In addition a pragmatic description for the assessment of the combined probability of breaching is elaborated. From this it was concluded that...
report 1998
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Alkyon%22
(1 - 11 of 11)