Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Arcadis%22
(1 - 5 of 5)
document
Bijlsma, E. (author)
In this manual design rules and guidelines for the design of Polyurethane Bonded Aggregate revetments (PBA-revetments) are presented, based on results from laboratory research, full scale model tests, and experience and field measurements. Research is still ongoing, but from the first results some insight into the structural behaviour of PBA can...
report 2010
document
Bijlsma, E. (author)
From 2004 to 2007 several pilot tests with an Elastocoast revetment were constructed along the North-Sea islands in the most northern part of Germany. In 2007 Elastocoast was introduced to the Dutch market. Arcadis supervised the construction and monitoring of two prototype pilots in the Netherlands. (September 2007) Revetment on a rudimentary...
report 2009
document
Lock, M.C. (author)
Materials used for urbanized coastal structures often create a hard substra te ready to be colonized. Elastocoast, a new coastal protection material made from stones and polyurethane, is such a material. This study examined the recovery and growth during the winter of 2007-2008 of the biological community on two dykes in the Netherlands which...
report 2008
document
Leewis-Harm, M. (author), Zanting, A. (author)
In maart heeft de Deltacommissie een serie workshops laten organiseren om met de belangrijkste stakeholders van gedachten te wisselen over hun beelden van de Nederlandse Delta in 2100, de uitdagingen die dat oplevert en mogelijke oplossingen. De commissie heeft deze gesprekken gebruikt om zich te laten inspireren, vooronderstellingen te toetsen,...
report 2008
document
Schultz, S. (author), Overkamp, B. (author), Strijbosch, F. (author)
Rijkswaterstaat Limburg (RWS) wil zo snel mogelijk een aantal natuur(vriende)lijke oevertrajecten langs de Maas realiseren. Aanleiding hiervoor is ondermeer de kaderrichtlijn water, die stelt dat het watersysteem in 2015 op orde moet zijn. De oeverzone voldoet niet aan het ecologisch streefbeeld en bestaat over grote aaneengesloten trajecten uit...
report 2007
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Arcadis%22
(1 - 5 of 5)