Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Arko%22
(1 - 3 of 3)
document
Den Heijer, A.C. (author)
Rijk aan stenen is niet steenrijk, zeker niet op de universiteitscampus. Wat is de campus dan wel waard en voor wie? Deze vragen waren onderdeel van mijn promotieonderzoek 'Managing the university campus' waarover in maart jongstleden een gelijknamig boek verscheen. Daarin worden niet alleen antwoorden gegeven op voorgenoemde vragen, maar worden...
journal article 2011
document
van Akkeren, S. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Gorgievski, M. (author)
Na de brand in mei 2008 trok faculteit Bouwkunde naar het voormalige hoofdgebouw van de TU Delft aan de Julianalaan. De gedwongen verhuizing is aangegrepen om faculteitsbreed over te gaan op flexwerken. Een novum in de academische wereld! Wat vinden de medewerkers hiervan? Werkt het prettig en productief? Of blijven de mensen weg uit het gebouw?...
journal article 2010
document
Volker, L. (author), van der Voordt, Theo (author)
Om te weten of organisatiedoelstellingen gehaald worden zijn indicatoren nodig. Wanneer is een organisatie succesvol? Zet het beleid zoden aan de dijk? Of zijn ingrepen nodig in de organisatie, de werkprocessen en/of de bedrijfsmiddelen om tot betere prestaties te komen? In deze bijdrage ligt de focus op de huisvesting. Hoe goed presteert uw...
book chapter 2005