Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22BIM%255C%2BMedia%22
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Dubbeling, D.J. (author)
Flats uit de eerste naoorlogse decennia liebben na een of twee eerdere renovatierondes het einde van hun levensduur wel bereilct. Of toch niet? De balans tussen slopen en renoveren slaat door naar renoveren. Dat is mooi te illustreren aan de hand van flats in Lombardijen die behouden zijn voor de doelgroep.
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Lege gebouwen in stedelijk gebied zijn voor een nieuwe gebruiker vaak te groot. Een mix aan gebruikers huisvesten is een mogelijke oplossing, maar vindt nog weinig plaats. Flexibel transformeren en aansluiten op functies in de omgeving zijn hierbij de twee kernbegrippen
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Een miljoen nieuwe woningen en 700.000 vervangende woningen zullen tot 2040 moeten worden gebouwd als Nederland de komende jaren evenwichtig weet te groeien onder een gunstig mondiaal economisch en politiek gesternte
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Een deel van de vele leegstaande en niet meer verhuurbare kantoorpanden zou in afwachting van sloop wellicht nog kunnen worden verhuurd aan studenten en andere jongeren. Een nieuw model biedt de mogelijkheid om de haalbaarheid financieel door te rekenen.
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Het opdelen van grote bouwprojecten leidt in de praktijk vaak niet tot een bevredigend resultaat. Onduidelijke afspraken en het ontbreken van een beeld van mogelijke problemen tijdens en na de oplevering zijn daarvan enkele oorzaken. Desondanks is opknippen een onderbelicht fenomeen. Het alliantie light-model kan uitkomst bieden.
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
De Gulden Feniks-editie van 2015 heeft na de dip in 2014 weer beduidend meer inzendingen opgeleverd. Wat zijn ditmaal opvallende kenmerken? Niet elke trend is in deze editie terug te vinden, maar dat maakt de prijs niet minder waardevol. Energiebesparing - ook in utiliteitsgebouwen - biijkt steeds vanzelfsprekender.
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Alle afspraken en al het enthousiasme ten spijt daalt het energieverbruik in gebouwen niet zo snel als was gehoopt. Daar zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen. Om het streefresultaat te halen, zullen extra afspraken nodig zijn.
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Hoewel de politie haar oorspronkelijke bezuinigingen op huisvesting wil handhaven ondanks meerdere wijzigingen van plannen, zijn er te veel onzekerheden om deze volledig te realiseren. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Rekenkamer. Dat veel panden leegkomen, staat wél vast.
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Ondanks fors gedaalde budgetten lukt fiet woningcorporaties nog steeds duurzame renovaties en transformaties te realiseren. Andere partijen maken daar dankbaar gebruik van. Zo is in Olst een voormalig gemeentehuis toegevoegd aan de sociale woningvoorraad.
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Arbitrage bij het oplossen van bouwgeschillen vereist een deskundige aanpak, weet Jeroen Faber van Bouwintentie. Beter nog is het voorkomen van bouwgeschillen. Op beide fronten is hij actief en hij raadt collega's aan zijn voorbeeld te volgen
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
De rijksoverheid wil haar ambtenaren goed huisvesten. Rijkskantoren dienen zelfs een voorbeeld te zijn voor overige kantoorbedrijven. Beleid voor de bouw en renovatie heeft handen en voeten gekregen met een kaderstelling Kwaliteit en Kosten die hier wordt toegelicht.
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Sinds een aantal jaren worden veel - vaak luxe - studentencomplexen opgeleverd. Het nieuwe studiestelsel kan deze golf echter frustreren. Mogelijk ontwikkelt zich een vervangingsmarkt, maar ook dan kent het budget van studenten grenzen.
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Een vrijstaand bankgebouwtje is omgetoverd tot een medisch centrum. Daarmee heeft het pand zijn centrale plaats in de lokale gemeenschap behouden. Het resultaat is behaald dankzij open samenwerking die eigenlijk bij elke transformatie noodzakelijk is.
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Voor groot onderhoud van woningen in Culemborg is aangehaakt op historische gebouwen in de regio. De werkzaamheden zijn aangegrepen om ook de openbare ruimte te verbeteren. De wijk heeft weer een toekomst.
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
De stopzetting van woonzorgfinanciering leidt tot leegstand van een groot aantal zorggebouwen. Nieuwe doelgroepen zijn in beeld, maar financiering blijkt een moeizaam proces. Elke doelgroep vereist een eigen bouwkundige aanpak.
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Het jaar 2014 heeft voor de grootste bouwbedrijven sterk uiteenloperide resultaten opgeleverd. Zware verliezen, maar ook groei van omzet en winst. Ondanks enkele lichtpuntjes in de markt, zoals een toename van de woningbouw, is er onvoldoende zicht op groei. Dat blijkt uit een selectie van jaarverslagen, waaronder die van de beursgenoteerde...
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Langer zelfstandig thuiswonen is de trend voor ouderen, bijvoorbeeld in een levensloopbestendige woning. Een lift en een galerij maken een klein project in Buren maximaal toegankelijk.
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Dankzij de aanpak door arciiitect én kopers ineeft een Amsterdamse jarenzestigflat een metamorfose ondergaan. De nieuwe bewoners kregen grote vrijlneid bij het indelen van hun droomwoning. Wel wordt gehoopt dat zij zich willen binden aan hun nieuwe buurt
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Er is een flinke financiële impuls nodig om de serviceflats uit de jaren zestig en zeventig te renoveren, maar budget ontbreekt. Anderzijds is liet de vraag of er niet eerder behoefte is aan nieuwe vormen van zelfstandige groeps huisvesting voor ouderen.
journal article 2015
document
Dubbeling, D.J. (author)
Ondanks krappe budgetten lukt het gelukkig geregeld om een architectonisch hoogstaande Frisse School te realiseren, in Zwolle slaagde dat onder andere met een gunstige vierkantemeterverhouding en per klaslokaal geregelde luchtverversing.
journal article 2015
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22BIM%255C%2BMedia%22
(1 - 20 of 45)

Pages