Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Center%255C+for%255C+People%255C+and%255C+Buildings%22
(1 - 18 of 18)
document
De Been, I. (author), Thoolen, F. (author), Cox, H. (author), Dekker, K. (author), Van Erpers Roijaards, F. (author), Mollerus, R. (author), Schols, I. (author)
report 2015
document
Thoolen, F. (author), De Been, I. (author), Beijer, M. (author), Dekker, K. (author)
report 2014
document
De Been, I. (author)
De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) van de Universiteit Leiden oriënteert zich op een verbetering van de werk- en onderwijsomgeving om zodoende de werkprocessen ook in de toekomst optimaal te kunnen ondersteunen. In februari 2014 is onder de medewerkers van FGW die werkzaam zijn in het WSD-complex een vragenlijst uitgezet over de...
report 2014
document
De Bruyne, E. (author)
Dit onderzoek tracht dieper in te gaan op de normeringen die beschreven kunnen worden op het vlak van overleggen en vergaderen. Achtereenvolgens worden de volgende thema’s beschreven; de inleiding met verwijzing naar de specificaties van de FWR en de onderzoeksvraag die aan de basis van deze studie zal liggen, de kwaliteitseigenschappen van...
report 2013
document
Brunia, S. (author), Thoolen, F. (author), Beijer, M. (author), Hanekamp, J. (author)
report 2012
document
Brunia, S. (author)
report 2012
document
Thoolen, F. (author), Gosselink, A.M. (author)
Het stimuleren van samenwerken en ontmoeten is een veel genoemde organisatiedoelstelling. In deze uitgave laten we zien hoe de kantoorhuisvesting kan bijdragen aan samenwerken en ontmoeten.
report 2012
document
de Bruyne, E. (author), Gosselink, A.M. (author)
report 2011
document
Dekker, K. (author), De Bruyne, E. (author), Gosselink, A.M. (author), Pullen, W.R. (author), Le Roux, P. (author)
report 2011
document
Pullen, W.R. (author), Gosselink, A.M. (author), Cox, H. (author), Ikiz-Koppejan, Y.M.D. (author)
report 2011
document
Beijer, M. (author), Brunia, S. (author), De Bruyne, E. (author), Gosselink, A.M. (author), Pullen, W.R. (author)
Het doel van deze rapportage is om de totstandkoming en het gebruik van activiteitenprofielen voor huisvestingsoplossingen te beschrijven. Activiteiten in het werk worden op enig moment, voor een bepaalde duur, op een bepaalde locatie en in een bepaalde ruimte uitgevoerd. De dynamische afstemming van activiteiten van mobiele mensen op de...
report 2011
document
Thoolen, F. (author)
Een vaak genoemde huisvestingsdoelstelling is: “het verbeteren van de samenwerking”. Wanneer een betere samenwerking behaald is en welke aspecten daar invloed op hebben is echter erg onduidelijk. Aan de hand van deze literatuurstudie wordt in brede context antwoord gegeven op de volgende vraag: Wat is het effect van de kantooromgeving op...
report 2010
document
Pullen, W.R. (author), Gosselink, A.M. (author), Cox, H. (author), Ikiz-Koppejan, Y.M.D. (author)
report 2010
document
Ikiz-Koppejan, Y.M.D. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Gosselink, A.M. (author)
Deze working paper presenteert een besluitvormingsondersteunend procesmodel voor organisatiegericht huisvesten. We maakten dit model omdat we ervan overtuigd zijn dat het zorgvuldig afstemmen van de inhoudelijke en procesmatige keuzes in een aantal stappen tot betere organisatiegerichte huisvesting leidt en het expliciet(er) maken van keuzes...
report 2009
document
De Bruyne, E. (author)
report 2008
document
Bijleveld, S.W. (author), Dekker, K. (author), Gerritse, K. (author), van Houten, W. (author), Melis, R. (author), Meijer, W. (author), Vonk, M. (author)
report 2008
document
De Bruyne, E. (author)
Dit rapport gaat over plannen uitvoeren, in het bijzonder plannen die gaan over het veranderen van de werkomgeving.
report 2007
document
Achterberg, J. (author), Dekker, K. (author), Pullen, W.R. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van een exploratieve studie over de relatie tussen de ontwikkeling van arbeidsproductiviteit in de verpleegzorg als gevolg van interventies in de de gebouwde omgeving.
report 2006
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Center%255C+for%255C+People%255C+and%255C+Buildings%22
(1 - 18 of 18)