Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"Center%5C+for%5C+people%5C+and%5C+buildings"
(1 - 10 of 10)
document
Maarleveld, M. (author)
conference paper 2008
document
Hartjes, A (author), Pullen, W.R. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Klingeren, N (author), de Bruyne, E. (author)
report 2008
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Dit rapport beschrijft hoe de medewerkers van Avans Hogeschool de Activiteit-<br/>Gerelateerde Werkomgevingen (AGW) in Breda en Tilburg beleven. Het AGWconcept<br/>– flexwerken in een transparante omgeving met keuze uit verschillende<br/>typen werkplekken, afgestemd op verschillende taken - is ingevoerd om nieuwe<br/>wijzen van werken te...
report 2007
document
Volker, L. (author), van der Voordt, Theo (author)
Dit rapport beschrijft het werkomgevingsdiagnose-instrument. Hoofdstuk 1 bevat een korte introductie op het instrument inclusief aanleiding, doel en doelgroep, het toepassingsgebied, de modulaire opbouw, en het proces dat is gevolgd om het instrument te ontwikkelen. In de volgende hoofdstukken worden alle modulen uitgewerkt volgens hetzelfde...
report 2005
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Deze publicatie is een korte toelichting op het diagnose-instrument. Het eerste deel bespreekt de aanleiding, beoogde doelgroepen, de modulaire opbouw en het toepassingsgebied. In de volgende hoofdstukken worden de afzonderlijke modulen toegelicht en geïllustreerd met vragen voor een interview of enquête en uitkomsten uit metingen met WODI.
report 2005
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Dit rapport brengt verslag uit van een evaluatie onderzoek naar het gebruik en de beleving van het nieuwe kantoor voor het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) van de Belastingdienst in Utrecht. "Forum Flex" wordt gekenmerkt door flexibel gebruik van een gevarieerd aanbod aan activiteitgerelateerde werkplekken en een modern interieur...
report 2004
document
van Ree, HJ (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Volker, L. (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van een evaluatie onderzoek naar de beleving van het nieuwe kantoor voor de VROM-Inspectie Zuid-West in Rotterdam. Het kantoorconcept wordt gekenmerkt door flexibel gebruik van een gevarieerd aanbod aan activiteitgerelateerde werkplekken in een transparante omgeving. Aan de hand van analyses van...
report 2004
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Dit rapport brengt verslag uit van een evaluatie onderzoek naar de beleving van het nieuwe kantoor voor de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Het kantoorconcept wordt gekenmerkt door flexibel werken, digitaal en draadloos. Aan de hand van analyses van documenten en interviews met enkele sleutelpersonen zijn de achtergronden en doelstellingen van...
report 2003
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Guiza, Bibiana (author)
This case study is one in a series on workplace innovation. This issue is alive in many companies and not for profit organizations. Since 1990 the subject has been studied by many professionals. Yet a consistent knowledge base is not in place. For that reason the Center for People and Buildings (Delft, The Netherlands) aims at developing in...
book 2003
document
van der Voordt, Theo (author)
Doel van deze definitiestudie is het inzichtelijker maken van potentiële kosten en baten van flexibel werken en het zoeken naar methoden om de kosten en baten valide en betrouwbaar te kunnen meten. Voorts beoogt de definitiestudie lacunes in de huidige kennis in kaart te brengen en een projectvoorstel op te leveren voor een breder opgezet...
report 2002
Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"Center%5C+for%5C+people%5C+and%5C+buildings"
(1 - 10 of 10)