Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Delft%255C+University%255C+of%255C+Technology%252C%255C+Faculty%255C+Civil%255C+Engineering%255C+and%255C+Geosciences%22
(1 - 20 of 233)

Pages

document
De Boer, E. (author)
report 2003
document
report 2002
document
Schoemaker, T.J.H. (author), Van Goeverden, C.D. (author), Tromp, J.P.M. (author), Schrijver, J.M. (author)
Automatische Voertuiggeleiding in het Collectieve Openbaar Vervoer is een manier om op kosten, vooral op personeelskosten, te besparen. Er is intussen een groot aanbod aan nieuwe automatische vervoersystemen maar er wordt te weinig aandacht geschonken aan de mogelijkheden bij de bestaande systemen. In deze studie is op basis van technische...
report 2002
document
Gorte, B. (author), Van Zuylen, H. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer.
report 2002
document
Van Haaf, R. (author)
Rapport in opdracht van de Wetenschapswinkel TU Delft.
report 2002
document
Catalano, S. (author), Van der Zijpp, N.J. (author)
Revised version of LVV rapport, VK 2001.004. This report contains the description of a novel map-matching algorithm, and the results of a simulation study into the feasibility of traffic monitoring using handheld mobile phones.
report 2002
document
Landman, C.M. (author), Van der Vlist, P. (author)
De provincie Zuid-Holland houdt zich momenteel bezig met de ontwikkeling van nieuwe rotondevormen, de zogenaamde "turbopleinen". Deze turbopleinen zijn bedoeld voor de grotere kruispunten op provinciale wegen en bieden een volwaardig alternatief voor veel kruispunten die nu voorzien zijn van verkeerslichten. De turbopleinen combineren een vrij...
report 2001
document
Dijker, T. (author), Knoppers, P. (author)
Onderzoek uitgevoerd door het Laboratorium voor Verkeerskunde van de Technische Universiteit Delft in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat voert de studie 'Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen - deel 2' (CIA-2) uit om de capaciteit van verschillende...
report 2001
document
Dijker, T. (author), Minderhoud, M.M. (author)
De Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat voert de studie 'Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen - deel 2' (CIA-2) uit om de capaciteit van verschillende typen wegelementen te bepalen. Eén van de deelstudies van CIA-2, 'CAPWEEF', betreft de capaciteit van asymmetrische weefvakken. Er werden simulaties uitgevoerd met het...
report 2001
document
Minderhoud, M.M. (author), Kirwan, K. (author)
Rapport opgesteld door de Technische Univesiteit Delft, Sectie Verkeerskunde in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer.
report 2001
document
Xiaojun, P. (author)
The Hague Holland Spoor is a representative main station in the Netherlands railvi/ay network, its current form of operation and passenger organisation is being limited by its infrastructure. Also its infrastructure restricts the main network capacity of the Netherlands between Leiden, The Hague and Rotterdam. We hope to use the existing...
report 2001
document
Hoogendoorn, S.P. (author)
Gaining insights into pedestrian flow operations and assessment tools for pedestrian walking speeds and comfort is important in for instance planning and geometric design of infrastructural facilities. Additionally, management of pedestrian flows requires knowledge of pedestrian flow behavior. However, compared to vehicular traffic, pedestrian...
report 2001
document
report 2001
document
Dijker, T. (author), Landman, C.M. (author), Van der Vlist, P. (author)
Naast de meer traditionele meetsystemen voor het verzamelen van verkeersgegevens, zoals systemen die inductielussen gebruiken, worden steeds vaker nieuwe soorten meetsystemen ingezet, bijvoorbeeld systemen die videobeelden analyseren. Het is echter vaak niet duidelijk welke kwaliteit dergelijke nieuwe meetsystemen leveren. Hierdoor is het soms...
report 2001
document
Lindveld, C. (author), Catalano, S. (author)
Rapport in opdracht van Syntrack (A joint venture between Ericsson and Libertel-Vodaphone). This report contains the findings of a literature scan concerning the use of handheld mobile phones in traffic monitoring.
report 2001
document
Hoogendoorn, S.P. (author)
This report presents results of research carried out in the ADVISORS project. The objective of this research is to develop a methodology to assess road traffic efficiency and environmental impacts of Advanced Driver Assistanc e Systems (ADAS) at both the microscopie and the network level. The results discussed in this report pertain to the...
report 2001
document
Catalano, S. (author), Lindveld, C. (author), Van der Zijpp, N. (author)
Report published by the the University of Technology Delft, commissioned by Syntrack. This report contains the description of a novel map-matching algorithm, and the results of a simulation study into the feasibility of traffic monitoring using handheld mobile phones.
report 2001
document
Kieran, K. (author), Muller, T.H.J. (author), Van Zuylen, H. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van een literatuur onderzoek in het kader van het onderzoek "Individuele Dynamische routegeleiding" uitgevoerd door de TU-Delft in opdracht van Stichting Platvorm Bedrijven verenigingen Haaglanden en de Kamer van Koophandel Haaglanden. De literatuurstudie heeft betrekking op de beschikbaarheid van gegevens,...
report 2001
document
Van Goeverden, C.D. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport opgesteld door de Technische Universiteit Delft, Sectie Verkeerskunde in opdracht van Peeters Advies en Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Het collectief openbaar vervoer kampt met grote financiële tekorten, welke gedekt worden door subsidies van de overheid. De tekorten zijn met name groot bij het stads- en streekvervoer. Eén van de...
report 2000
document
Jankovic, D. (author)
report 2000
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Delft%255C+University%255C+of%255C+Technology%252C%255C+Faculty%255C+Civil%255C+Engineering%255C+and%255C+Geosciences%22
(1 - 20 of 233)

Pages