Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Delftsche%255C%2BUitgevers%255C%2BMaatschappij%22
(21 - 40 of 101)

Pages

document
Van Wissen, L. (author)
book 1981
document
Van Est, J. (author)
Paper presented at the 20th European Congress of the Regional Science Association, Munich, West Germany, August 1980.
book 1981
document
Dieleman, F. (author), Op 't Veld, D. (author)
book 1981
document
Voogd, H. (author)
book 1981
document
Horrevoets, M.S.G. (author)
Bevat: voorwoord en inleiding, theoretische beschouwingen, samenvatting van de bevindingen, conclusies, aanbevelingen en slotopmerkingen, kaarten, tabellen, figuren. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Rijksplanologische Dienst
book 1979
document
Horrevoets, M.S.G. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Rijksplanologische Dienst
book 1978
document
Borghouts, A.N. (author)
In de dubbele titel van deze inleiding in de thermische verschijnselen is met warmteleer bedoeld de theorie van de macroscopische verschijnselen. De moleculaire theorie is met de traditionele benaming kinetische gastheorie aangegeven. De grondslagen van de eerste hoofdwet van de warmteleer zijn uitvoerig behandeld; de tweede hoofdwet is aan de...
book 1976
document
Timmermans, G.J. (author)
doctoral thesis 1976
document
Tjan, P.W.H.L. (author)
doctoral thesis 1976
document
Van der Mast, K.D. (author)
doctoral thesis 1975
document
Roos, C. (author)
doctoral thesis 1975
document
Smits, L.J. (author)
book 1975
document
Rutges, A.A.M. (author)
doctoral thesis 1974
document
Kanters, P.J.A. (author)
Deze vraagstukkenverzameling is bestemd voor studenten, die zich voorbereiden voor het tentamen waarschijnlijkheidsrekening aan de Technische Hogeschool te Delft. Aan de vraagstukken, waaronder verschillende tentamenopgaven, gaat een korte bespreking vooraf van de voornaamste begrippen en eigenschappen uit de elementaire...
book 1973
document
Woudenberg, F. (author), Van der Zanden, J. (author)
book 1973
document
Schaafsma, K. (author)
doctoral thesis 1973
document
Bijl, J. (author), Salet, W.J.H. (author)
Handleidingen bij het onderwijs aan de Technische Hogeschool te Delft onder redactie van de Centrale Commissie voor Studiebelangen.
book 1972
document
Fontijn, L.A. (author)
doctoral thesis 1972
document
Steggerda, B.W. (author)
Betreft 9e druk. Uitgave in opdracht van de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD).
book 1971
document
Smits, L.J. (author)
De vraagstukken zijn gedeeltelijk ontleend aan examen- en tentamenopgaven van de Afdeling Technische Natuurkunde. De opgaven zijn bestemd voor N-I studenten. De samensteller houdt zich aanbevolen voor opmerkingen of suggesties die kunnen leiden tot verbetering van deze uitgave.
book 1971
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Delftsche%255C%2BUitgevers%255C%2BMaatschappij%22
(21 - 40 of 101)

Pages