Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Delftse%255C+Uitgevers%255C+Maatschappij%22
(1 - 20 of 78)

Pages

document
Grootendorst, A.W. (author)
book 1998
document
Van Duijn, C.J. (author), De Neef, M.J. (author)
book 1994
document
Lagendijk, R.L. (author), Biemond, J. (author)
Uitgegeven in opdracht van Delftse Uitgevers Maatschappij VSSD
book 1994
document
Wesselingh, J.A. (author), Krijgsman, J. (author), Vonk, P. (author)
book 1994
document
Jansen, P.Ph. (author), Van Bendegom, L. (author), Van den Berg, J. (author), De Vries, M. (author), Zanen, A. (author)
book 1994
document
Den Ouden, G. (author)
This volume contains the papers presented at a seminar held in honour of Prof. J.F. Lancaster on 1 September 1993 in order to mark the occasion of his retirement as Chairman of Study Group 212 (Physics of Welding) of the International Institute of Welding. Prof. Lancaster was Chairman of Study Group 212 from 1965 to 1992. During the long period...
book 1994
document
Meulenbeld, B. (author), Grootendorst, A.W. (author)
Deel 1 beperkt zich in hoofdzaak tot functies van één veranderlijke. Beginselen van differentiaal- en integraalrekening, complexe getallen, extreme waarden en het schetsen van krommen, systematische berekening van de primitieven van enige klassen van functies, oneigenlijke integralen, rijen, reeksen, vergelijkingen, numerieke integratie en...
book 1994
document
Dicke, D. (author)
Tweede druk
book 1994
document
Buijze, W. (author), Roest, R. (author)
Uitgegeven door VSSD
book 1994
document
Verruijt, A. (author)
book 1993
document
Almering, J.H.J. (author), Bavinck, H. (author), Goldbach, R.W. (author)
'Analyse' behandelt de analyse op modeme wijze. De hoofdstukken behandelen de grondbegrippen, complexe getallen, limieten en continuïteit, differentiaalrekening, integraalrekening, afbeeldingen, differentiaalvergelijkingen, meervoudige integralen, lijnintegralen, oppervlakteintegralen en reeksen. Aan het eind van de meeste paragrafen is een...
book 1993
document
Bouma, A.L. (author)
Dit boek is voortgekomen uit colleges voor derde-jaars studenten aan de faculteit der Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft. Het is dan ook in de eerste plaats bedoeld voor studenten van deze studierichting. Daarnaast is het bedoeld voor ingenieurs en ontwerpers, die in hun (bouw)praktijk met mechanicaproblemen te maken hebben en...
book 1993
document
Nordholt, E.H. (author)
book 1993
document
Den Ouden, G. (author)
book 1993
document
Henderson, A. (author)
book 1993
document
Peereboom, M. (author), Frens, G. (author)
book 1992
document
Wesselingh, J.A. (author), Lameris, G.H. (author), Van den Berg, P.J. (author), Montfoort, A.G. (author)
Uitgave in opdracht VSSD
book 1992
document
Cool, J.C. (author)
De oorsprong van dit boek is een college geweest, waarin op eenvoudige wijze de werking van bestaande apparaten en machines werd geanalyseerd. In een later stadium is deze stof uitgebreid met een aantal constructieve bijzonderheden. Dit totaal is opgenomen in het boek 'Inleiding Werktuigbouwkunde'. Het boek is thans herschreven op basis van de...
book 1992
document
Davidse, J. (author)
book 1992
document
Meulenbeld, B. (author), Grootenhorst, A.W. (author)
De inhoud beslaat de gebruikelijke inleidende behandeling van de gewone differentiaalvergelijkingen en simultane stelsels daarvan. Ruime aandacht is daarbij geschonken aan de z.g. trillingsvergelijking, speciaal met het oog op de fysische toepassingen. Een hoofdstuk over de Laplace-transformatie is opgenomen in verband met de toepassing daarvan...
book 1992
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Delftse%255C+Uitgevers%255C+Maatschappij%22
(1 - 20 of 78)

Pages