Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Delftse%255C%2BUniversitaire%255C%2BPers%22
(1 - 20 of 784)

Pages

document
Guyt, P. (author), Van der Toorn Vrijthoff, W. (author)
De case studies in het kader van het onderzoek "Werk aan de Winkel" zijn bedoeld als locale illustratie bij mogelijke toekomstscenario's. Het gaat daarbij om de vraag, welke verschillende situaties in een gemeente denkbaar zijn bij de twee groeiscenario's en de verschillende consumententypen, zoals die in het hoofd rapport zijn genoemd. Na een...
book 1999
document
Guyt, P. (author), Van der Toorn Vrijthoff, W. (author)
book 1999
document
Guyt, P. (author), Van der Toorn Vrijthoff, W. (author)
book 1999
document
Guyt, P. (author), Van der Toorn Vrijthoff, W. (author)
zijn bedoeld als locale illustratie bij mogelijke toekomstscenario's. Het gaat daarbij om de vraag, welke verschillende situaties in een gemeente denkbaar zijn bij de twee groeiscenario's en de verschillende consumententypen, zoals die in het hoofdrapport zijn ·genoemd. Na een beschrijving van het winkelareaal, zijn op basis van een indeling van...
book 1999
document
Seijffert, F., et al. (author)
Met ingang van 1 oktober 1999 heeft Frits Seijffert, hoogleraar Bouweconomie bij de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft, zijn functie neergelegd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zijn afscheid was aanleiding voor het samenstellen van dit boek met de titel 'Vastgoed Reëel'. Dit boek bevat een aantal...
book 1999
document
Bekkering, H., et al. (author)
book 1998
document
Jochems, W. (author)
public lecture 1998
document
Dolle, E. (author), Fenten, G.A.M. (author)
Verslag van de studieochtend "Hoe vrij is uw eigendom?" op 9 april 1997, georganiseerd door Vereniging voor Geografische informatie en Vastgoedinformatie (VGVI) i.s.m. het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). De studieochtend is georganiseerd door de Vereniging voor Geografische informatie en...
book 1997
document
Kalle, E. (author), Teule, R. (author)
book 1997
document
Kullberg, J. (author), Van Rosmalen, B. (author)
book 1997
document
Baaijens, S. (author), Bruinsma, F. (author), Nijkamp, P. (author), Peeters, P. (author), Peters, P. (author), Rietveld, P. (author)
book 1997
document
Straub, A. (author), Vijverberg, G. (author), Philipsen, E. (author)
book 1997
document
Harkes, N.C. (author)
Diverse partijen hebben binnen of buiten de VINEX-Iocaties grond posities ingenomen. Het belang van grond als economische factor neemt daardoor toe. Dit zorgt er ook voor dat onderzoek, advisering en publieke meningsvorming op het gebied van de grondprijs vorming in beweging zijn. Zo worden er nieuwe thema's aan gesneden, andere hulpmiddelen...
book 1997
document
Boelhouwer, P.J. (author), De Vries, P. (author)
book 1997
document
Hengst, S. (author)
'De leerstoel Scheepsbouw in perspectief' schetst een beeld van de veranderingen en geeft aan wat de effecten zijn op onderwijs en onderzoek. Er wordt een overzicht gegeven van het onderwijs en van de groei in opdrachten voor onderzoek die in samenwerking met het bedrijfsleven, de scheepsbouw, wordt uitgevoerd. De thema's en werkwijze worden...
book 1997
document
Raat, R. (author)
book 1997
document
Boelhouwer, P.J. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Den Haag
book 1997
document
Boumeester, H. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
book 1997
document
De Jong, J.H. (author)
book 1997
document
Drontmann, I.M. (author)
In dit boek zijn inleidingen opgenomen, die zijn gehouden op de Confrontatie-bijeenkomst 'Sloop en Nieuwbouw in naoorlogse wijken' op 4 april 1996. Als intermezzo's zijn interviews opgenomen met de Stichting Natuur en Milieu en de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg van de 23 middelgrote stadsvernieuwingsgemeenten.
book 1997
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Delftse%255C%2BUniversitaire%255C%2BPers%22
(1 - 20 of 784)

Pages