Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Deltares%255C%2B%255C%2528Geodelft%255C%2529%22
(41 - 44 of 44)

Pages

document
Heijnen, W.J. (author)
Dit rapport is het vervolg op het rapport: 230640-1 van december 1977 } waarin de resultaten van de vergelijkende cel- en triaxiaalproeven op kunstmatig gefabriceerde monsters van Limburgse klei worden besproken. In dit rapport worden, de resultaten van de aanvullende vergelijkende cel- en triaxiaalproeven op natuurlijke monsters Betuweklei...
report 1978
document
Ruygrok, P. (author)
Effect van golfklappen op een asfaltlaag.
report 1978
document
Anonymus, A. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van de studie van het te verwachten gedrag van de pijlers van de stromvloedkering inde Oosterschelde onder invloed van de eindfase belastingen. Het zwaartepunt ligt op een parameterstudie m.b.t. de stabiliteit, horizontale verplaatsing en rotatie van de piler onder invloed van de eindfase...
report 1977
document
Barends, F.B.J. (author)
Het effect van golfkrachten op een dijklichaam.
report 1972
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Deltares%255C%2B%255C%2528Geodelft%255C%2529%22
(41 - 44 of 44)

Pages