Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Deltares%255C+%255C%2528WL%255C%2529%22
(1 - 20 of 2,146)

Pages

document
Klein Breteler, M. (author)
Handleiding voor het gebruik van het spreadsheet programma Steentoets 2008.
report 2009
document
Yossef, M.F.M. (author), Stolker, C. (author), Giri, S. (author), Hauschild, A. (author), Vuren, S. van (author)
report 2008
document
De Ronde, J.G. (author)
Op dit moment is het beleid om het kustfundament mee te laten groeien met de zeespiegelstijging. Hiertoe wordt jaarlijks gemiddeld 12 Miljoen m3 zand gesuppleerd voor het onderhouden van het morfologische kustsysteem van Nederland. De vraag is nu of deze hoeveelheid zand voldoende is om het kustfundament daadwerkelijke mee te laten groeien met...
report 2008
document
Boers, M. (author)
Binnen het programma Sterkte en Belastingen van Waterkeringen (SBW) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt kennis ontwikkeld ten behoeve van de periodieke toets van de waterkeringen in Nederland. Een onderdeel van dit programma betreft de ontwikkeling van een nieuw toetsinstrumentarium voor de duinwaterkeringen aan de Noordzeekust....
report 2008
document
Asselman, N. (author), Klijn, F. (author), Van der Most, H. (author)
In het kader van de beleidsvoorbereiding Waterveiligheid 21e eeuw (WV21) vindt een herbezinning plaats op de beheersing van overstromingsrisico’s in Nederland. Daarbij gaat het zowel om het verminderen van de kans op overstromingen (waterkeren) als het beperken van de gevolgen van overstromingen. Voor het bepalen van de maatschappelijk meest...
report 2008
document
Talmon, A.M. (author)
Voor de zandwinning op de Noordzee ten behoeve van kustsuppleties is een MER opgesteld. In verband met de wettelijk verplichte evaluatie hiervan worden door RWS vóór en tijdens de zandwinningen di verse onderzoeken uitgevoerd. Eén van de onderzoeken betreft het voorkomen van zwevend stof. Dit datarapport bevat de eerstelijns gegevensverwerking...
report 2008
document
Van der Westhuysen, A. (author)
The spectral wind wave model SWAN plays a key role in the estimation of the Hydraulic Boundary Conditions (HBC) for the primary sea defences of the Netherlands. Since some uncertainty remains with respect to the reliability of SWAN for application to the geographically complex area of the Wadden Sea, a number of activities have been initiated...
report 2008
document
Yossef, M.F.M. (author), Zagonjolli, M. (author), Sloff, C.J. (author)
report 2008
document
Vuren, B.G. van (author), Hauschild, A. (author), Ottevanger, W. (author), Crebas, J.I (author), Yossef, M.F.M. (author)
report 2008
document
Klein Breteler, M. (author), Wolters, G. (author)
Langs de IJsselmeerzijde van de Wieringermeerpolder ligt een dijk met een kern van keileem en een bekleding van natuursteenblokken. ln het kader van de veilighe idstaetsing van deze dijk is de bekleding onvoldoende bevonden, maar omdat de keileem mogelijk een grote reststerkte heeft, loont het de moeite om deze reststerkte in het kader van een...
report 2008
document
Klein Breteler, M. (author), Wenneker, I. (author)
In Klein Breteler (2007) staat dat bij sommige proeven de golfhoogteoverschrijdingskromme van de inkomende golven niet correct lijkt. De golfhoogteoverschrijdingskromme laat een overmaat (Scheldegoot) of tekort (Deltagoot) aan zeer hoge inkomende golven zien. In het huidige document is gekeken naar beide situaties: proef P25 in de Deltagoot, en...
report 2008
document
Walstra, D.J.R. (author)
report 2008
document
Kramer, N.L. (author), Verhoeven, G. (author), Passchier, R.H. (author)
report 2008
document
Verhoeven, G. (author), Markus, A.A. (author), Klis, H. van der (author)
report 2008
document
Sloff, C.J. (author), Erdbrink, C.D. (author)
report 2008
document
Diermanse, F.L.M. (author), Verheij, H.J. (author)
report 2008
document
Vuren, S. van (author), Verheij, H.J. (author), Crebas, J.I. (author)
report 2008
document
Wenneker, I. (author), Dhondia, J.F. (author), Hummel, S. (author), Verlaan, M. (author), Gerritsen, H. (author)
report 2008
document
Vuren, B.G. van (author)
report 2008
document
Beckers, J.V.L. (author), Geer, P.F.C. van (author)
report 2008
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Deltares%255C+%255C%2528WL%255C%2529%22
(1 - 20 of 2,146)

Pages