Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"Faculteit%5C+Bouwkunde%2C%5C+TU%5C+Delft"
(1 - 4 of 4)
document
Kazemi, F. (author), Gruis, V.H. (author), De Zeeuw, W.C.T.F. (author)
Aanleiding voor dit onderzoek was de breed gedeelde wens om mogelijke kansen en knelpunten bij de samenwerking tussen marktpartijen en woningcorporaties in de herstructurering van verouderde woonwijken te verkennen. Het ministerie van VROM, De Vernieuwde Stad en NEPROM vonden de afdeling Real Estate & Housing van de TU Delft bereid om dit...
report 2009
document
Geraedts, R.P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Doorn, A.J. (author)
report 1999
document
Geraedts, R.P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Doorn, A.J. (author)
In dit rapport over moduul 2 van het transformatie-onderzoek wordt eerst kort ingegaan op de achtergrond, het doel en de aanpak van het transformatie-onderzoek (hoofdstuk 1). Vervolgens wordt het aanbod aan leegstaande kantoren in Rotterdam in kaart gebracht, zowel de huidige leegstand als recente ontwikkelingen en verwachtingen voor de nabije...
report 1999
document
Geraedts, R.P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Doorn, A.J. (author)
In deze samenvatting over moduul 2 van het transformatie-onderzoek wordt eerst kort ingegaan op de achtergrond, het doel en de aanpak van het transformatie-onderzoek. Vervolgens wordt het aanbod aan leegstaande kantoren in Rotterdam in kaart gebracht, zowel de huidige leegstand als recente ontwikkelingen en verwachtingen voor de nabije toekomst....
report 1999
Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"Faculteit%5C+Bouwkunde%2C%5C+TU%5C+Delft"
(1 - 4 of 4)