Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Kenniscentrum%255C+Open%255C+Data%252C%255C+TU%255C+Delft%22
(1 - 7 of 7)
document
Welle Donker, F.M. (author), Braggaar, Rob (author), van Loenen, B. (author)
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) investeert veel in het verbeteren van de ontsluiting van open data. Met de NL DIGITAAL Data Agenda Overheid laat het ministerie van BZK ook zien dat er een duidelijke ambitie is om de burgers en ondernemers centraal te stellen en te komen tot gebruiker gedreven overheidsdata. Een...
report 2019
document
Welle Donker, F.M. (author), Vancauwenberghe, G. (author), van Loenen, B. (author)
Onderzoek AMS E-GOS Local Governance modellen van open data bij gemeenten en de performatie van open data.<br/><br/>In 2017 is het Kenniscentrum Open Data begonnen met het project ‘Effective Governance of Open Spatial data’ (E-GOS) Local. Het E-GOS Local onderzoeksproject was een uitbreiding op het E-GOS-project uitgevoerd door Dr. Glenn...
report 2018
document
van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Ploeger, H.D. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracth van RIVM.<br/>Open data is een van de pijlers van onze informatie-economie en van een transparante overheid. Ook de minister van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2015 aangekondigd werk te gaan maken van open data in de zorg. Naast het domein van de Volksgezondheid en Zorg heeft het...
report 2016
document
van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author)
Onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
report 2016
document
Ploeger, H.D. (author), van Loenen, B. (author)
In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:<br/>In hoeverre valt ‘NETPOS’ onder de scope van de Wet openbaarheid van bestuur en moet ‘NETPOS’ als open data beschikbaar worden gesteld aan een ieder?<br/>Het rapport is ingegaan op het open data beleid van het ministerie van Infrastructuur en milieu, de Wet openbaarheid van bestuur...
report 2016
document
van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
report 2014
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author), Bregt, A (author)
report 2014
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Kenniscentrum%255C+Open%255C+Data%252C%255C+TU%255C+Delft%22
(1 - 7 of 7)