Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Ministerie%255C%2Bvan%255C%2BVeiligheid%255C%2Ben%255C%2BJustitie%22
(1 - 4 of 4)
document
Van den Berg, J. (author)
De termen “informatiebeveiliging” en “cyber security” worden vaak door elkaar gebruikt soms met dezelfde, soms met een afwijkende betekenis. Velen spreken vandaag de dag ook over cyberspace, bijvoorbeeld als een nieuw (door de mens gecreëerd) vijfde domein naast de bestaande domeinen land, water, lucht en ruimte. Een en ander roept de vraag op...
journal article 2015
document
Van der Duin, P.A. (author), Bacco, F. (author)
Innovatie is van levensbelang voor organisaties. We kennen de bekende voorbeelden van de Senseo van Philips en Sara Lee en de Ipad van Apple. Ook de overheid laat zich niet onbetuigd; denk aan de belastingdiskette en de Zandmotor voor de kust van Zuid-Holland. In het bedrijfsleven heeft innovatie zich ontwikkeld van een hoofdzakelijk interne...
journal article 2013
document
Correlje, A.F. (author)
De recente ontwikkelingen rond de Middellandse Zee en in het Midden Oosten en in Japan maken het denken over veiligheid op het gebied van de energievoorziening er niet makkelijker op. De problemen met de Japanse kerncentrales, als gevolg van de aardbeving en de daaropvolgende tsunami, hebben tot gevolg dat het inzetten van kernenergie...
conference paper 2011
document
Jonkman, S.N. (author), Rijcken, T. (author), Lansen, J. (author)
De gevolgen van de tsunami in Japan hebben zich uitgestrekt tot ver buiten het getroffen gebied en troffen kerncentrales en de nationale energievoorziening en economie. Ook bij een watersnood en andere grote rampen in Nederland zijn zulke keteneffecten te verwachten, bij voorbeeld in de Rotterdamse haven en bij chemische installaties in binnen-...
journal article 2011
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Ministerie%255C%2Bvan%255C%2BVeiligheid%255C%2Ben%255C%2BJustitie%22
(1 - 4 of 4)