Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Ministerie%255C%2Bvan%255C%2BVerkeer%255C%2Ben%255C%2BWaterstaat%22
(1 - 5 of 5)
document
Bizzari, A.L.T.C.M. (author), De Looff, A.P. (author)
Door de beperkte ruimtecapaciteit voor windmolens op het vasteland en het feit dat kustlocaties het meest gunstig zijn vanuit het oogpunt van windintensiteit is er een groeiende vraag ontstaan naar locaties voor windmolens op of in de nabijheid van een waterkering. Bij de overweging of tot plaatsing wordt overgegaan is het raadzaam eerst te...
report 2000
document
Rapportage door de projectorganisatie aan de tweede kamer over de voortgang van het project
report 1990
document
Brochure over het Deltaplan.
report 1989
document
Janssen, F.H.J. (author)
verslag van de meetvakken, vlakheidsmetingen, betonnen wegdek.
report 1952
document
Romeijn, H.J. (author)
report 1950
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Ministerie%255C%2Bvan%255C%2BVerkeer%255C%2Ben%255C%2BWaterstaat%22
(1 - 5 of 5)