Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Nederlandse%255C%2BVereniging%255C%2Bvoor%255C%2BErgonomie%22
(1 - 6 of 6)
document
Wagenaar, C. (author)
Dit artikel gaat in op een fenomeen dat bekend is geworden onder de naam Evidence Based Design. Essentie van dit concept is de bewering dat ingrepen in de omgeving – te denken is aan architectuur en het interieurontwerp – effecten hebben op de mensen die zich daarin ophouden. Architectonische oplossingen zouden in ziekenhuizen tot meetbare...
journal article 2014
document
Netten, M.P. (author), Van der Doelen, L.H.M. (author), Goossens, R.H.M. (author)
Dit artikel is geschreven op basis van onderzoek gericht op het meten van zitgedrag van kantoorwerkers en het evalueren van twee typen interventies om zithoudingen te verbeteren (Netten, 2011). Daarna is praktijkdata van het zitgedrag vergeleken met de richtlijnen voor zittijden uit Ryan et al. (2011).
journal article 2013
document
Genani, G. (author), Dekker, M.C. (author), Molenbroek, J.F.M. (author)
An investigation of existing literature reveals that guitar players are most prone to musculoskeletal injuries amongst all musicians. In the light of recent injuries to prominent guitar players such as Eddie Van Halen, this article explores ergonomics of electric guitars. By means of surveys, user observations, biomechanical analysis and...
journal article 2013
document
Melles, M. (author), Freudenthal, A. (author), De Ridder, H. (author)
Medical staff should not only possess excellent clinical skills, but also be proficient in non-clinical, or non-technical, skills. These skills play an important role in, for example, teamwork, task management and coping. Our research investigates how product design can help support medical staff in their day-to-day non-clinical tasks. In the...
journal article 2013
document
Wauben, L.S.G.L. (author), Albayrak, A. (author), Dols, N. (author), Goossens, R.H.M. (author), IJzermans, J. (author)
In 2010 ontvingen 865 Nederlanders die lijden aan chronisch nierfalen een nieuwe nier. Maar er wachten nog steeds 892 patiënten op een donornier en ongeveer 1275 dialysepatiënten sterven elk jaar. Levende-nierdonatie lijkt een geschikte optie om het donortekort te verminderen. Hierbij staat een ‘gezond’ familielid (maar soms ook een anonieme...
journal article 2013
document
De Lille, C.S.H. (author)
Gebruikers betrekken in de beginfase van het ontwerpproces is op dit moment nog moeilijk. In dit artikel bespreken we de huidige status van het betrekken van gebruikers bij kleine ontwerpbureaus in Nederland. De focus ligt op deze bureaus, omdat deze veel moeilijkheden ondervinden om de gebruiker te betrekken tijdens het ontwerpproces: minste...
journal article 2009
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Nederlandse%255C%2BVereniging%255C%2Bvoor%255C%2BErgonomie%22
(1 - 6 of 6)