Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Nijgh%255C%2BPeriodieken%22
(1 - 19 of 19)
document
Van Lier, J.B. (author)
"Je zou het niet denken in Nederland, maar ook hier zijn prikkels voor her- en meervoudig gebruik van water. Denk aan droge gebieden, zoals Zeeuws-Vlaanderen, met vrijwel uitsluitend brak water. In Terneuzen werkt Evides Industriewater in een speciale waterfabriek gezuiverd afvalwater verder op met behulp van membraanfiltratie ten behoeve van...
journal article 2014
document
Rook, J. (author), Hillegers, S. (author), Van Der Hoek, J.P. (author)
De Rijn en de Bethunepolder blijven de belangrijkste bronnen van drinkwater voor Amsterdam en omstreken, aldus de visie van Waternet voor 2020-2050. Ook de huidige productiemiddelen voldoen vooralsnog. Een mogelijke nieuwe bron is brak kwelwater uit diepe polders. Deze optie wordt op dit moment verder onderzocht. Hij is voor Waternet alleen aan...
journal article 2013
document
Van de Meer, W.G.J. (author), Driessen, J. (author), De Moel, P.J. (author)
Samen met Vitens werkt TU Delft aan de ontwikkeling van PHREEQC voor de modellering van waterchemie in drinkwater (zie H2O nr. 3, pag. 34-36). Op een symposium werden onlangs diverse onderdelen ervan gepresenteerd. In totaal 58 deelnemers en 16 sprekers kwamen hiervoor naar Delft.
journal article 2012
document
Nopens, I. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author), Flameling, T. (author), Langeveld, J.G. (author)
Onder het motto `samen, slim, schoon' ontwikkelen in Noord-Brabant enkele gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen en het watersysteem. Een onderdeel hiervan is een geavanceerde modellering van procesonderdelen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze modellering...
journal article 2012
document
Dillingh, D. (author), Baart, F. (author), De Ronde, J. (author)
Dat de gemiddelde zeespiegel wereldwijd stijgt, is inmiddels algemeen bekend. Veel is echter nog onduidelijk; de berichten zijn soms tegenstrijdig. Gepubliceerde scenario’s voor de toekomstige zeespiegel geven echter alle voor de komende honderd jaar een versnelde stijging aan. Sommige auteurs zien daar in de metingen al een aanwijzing voor,...
journal article 2012
document
Van Ledden, M. (author), De Jong, M. (author), Den Heijer, C. (author), Van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
Het stormseizoen is weer begonnen in Nederland. De duinen en dijken langs de Nederlandse kust kunnen in deze periode zwaar belast worden door een combinatie van hoge stormvloed en zware golven. Op dit moment worden deze waterkeringen getoetst en ontworpen met waterstandsgegevens die vooral gebaseerd zijn op statistische extrapolatie van...
journal article 2012
document
Van der Hoek, J.P. (author)
Op het tweejaarlijkse IWA-wereldcongres in Busan (Zuid-Korea) op 18 september won Waternet de IWA Sustainability Award 2012 (zie H2O nr. 19 van 28 september). De prijs wordt uitgereikt voor onderzoek en praktische realisatie op het gebied van duurzaam stedelijk watermanagement. Waternet won de prijs voor onderzoek naar energiewinning uit de...
journal article 2012
document
Leslie, H. (author), Moester, M. (author), De Kreuk, M.K. (author), Vethaak, D. (author)
journal article 2012
document
Dillingh, D. (author), Baart, F. (author), De Ronde, J. (author)
journal article 2012
document
Knibbe, W.J. (author), Kolpa, R. (author), Mercer, A. (author), Verberk, J.Q.J.C. (author)
journal article 2012
document
De Bruijn, B. (author), Uijterlinde, C. (author), Van Dalen, R. (author), Van Loosdrecht, M.C.M. (author)
journal article 2012
document
Elsinga, J. (author), Hooimeijer, F.L. (author), Slob, A. (author)
De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie richt zich op het verbinden van de wateropgave met ruimtelijke opgaven in gebieden en het op een kwalitatief goede manier ruimte maken voor water. Om deze beslissing te kunnen onderbouwen, werkt het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering langs twee inhoudelijke sporen: ruimtelijke inrichting en...
journal article 2012
document
Jonkman, S.N. (author), Kanning, W. (author), Ter Horst, W.L.A. (author)
Vorig jaar kwamen de resultaten van de derde landelijke toetsing van de veiligheid van de primaire waterkeringen beschikbaar. Ongeveer eenderde van de meer dan 3.700 km dijken en duinen voldoet niet aan de normen. Er bestaat dus een aanzienlijke opgave om de keringen te laten voldoen aan de huidige normen. Deze krijgt vorm in het (nieuwe)...
journal article 2012
document
Wang, Z.B. (author), Speelman, H. (author), Hoeksma, R. (author), Gerritsen, H. (author)
conference paper 2012
document
De Moel, P.J. (author), Van Dijk, J.C. (author), Van der Meer, W. (author)
journal article 2012
document
Van Voorthuizen, E. (author), Van Loosdrecht, M.C.M. (author), Uijterlinde, C. (author)
journal article 2012
document
Van Ledden, M. (author), Driessen, T. (author), Groot Zwaaftink, M. (author)
Afgelopen voorjaar was sprake van een bijzonder hoogwater op de Mississippi. De rivier voerde op haar hoogtepunt in totaal meer dan 65.000 kubieke meter per seconde af naar de Golf van Mexico, ongeveer vier keer zoveel als de 1/1.250 jaar ontwerpafvoer van de Rijn in Nederland, en overtrof op sommige plaatsen het historische hoogwater van 1927....
journal article 2011
document
Van de Ven, F.H.M. (author), Ten Veldhuis, J.A.E. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Nieuwe KNMI-klimaatscenario’s: grotere rioleringen? Veel artikelen wijzen, na de openbaarmaking van de nieuwste inzichten van het KNMI over de ontwikkeling van het klimaat in Nederland, in die richting. Maar is dat niet te kort door de bocht?
journal article 2009
document
Ten Veldhuis, J.A.E. (author), De Rooij, N.F. (author), Moens, M. (author)
journal article 2006
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Nijgh%255C%2BPeriodieken%22
(1 - 19 of 19)