Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Oranjewoud%22
(1 - 5 of 5)
document
De Looff, A.K. (author)
Een gesloten bekleding dient te worden gedimensioneerd op wateroverdrukken die ten gevolge van waterstandsverschillen binnen en buiten het dijklichaam kunnen ontstaan. Er zijn twee criteria waarop dient te worden gedimensioneerd: - het afschuifcriterium, een bekleding mag onder frequent voorkomende belastingen (bijvoorbeeld springtij) niet...
report 1999
document
Anonymus, A. (author)
Aan een waterkering en ook aan de bekleding van die waterkering worden steeds meer eisen gesteld. Was voorheen alleen de primaire functie van waterkeren van belang, tegenwoordig spelen steeds meer functies een rol bij de keuze van een bepaalde bekleding. De mate waarin een bekleding tegemoet komt aan de verschillende functies is van groot belang...
report 1997
document
De Looff, A.K. (author)
Onder een gesloten bekleding kunnen ten gevolge van ongelijke waterstanden binnen en buiten een dijklichaam wateroverdrukken optreden. Bij dimensionering op wateroverdrukken moet voldaan worden aan het afschuifcriterium. opdrijfcriterium en het evenwichtscriterium. Bij toetsing wordt alleen het opdrijfcriterium beschouwd. In dit rapport is...
report 1995
document
Herpen, J.A. (author)
Op theoretische wijze is vastgesteld in hoeverre een asfaltconstructie mogelijk in kwaliteit kan afnemen in de tijd. De kwiliteitsafname van de constructie als geheel is het gevolg van de kwaliteitsafname van specifieke materiaal- en constructie-eigenschappen ofwel toestandskenmerken. De achteruitgang van deze toestandskenmerken is beschreven...
report 1991
document
Van Herpen, H. (author)
Gezien de beschikbare tijd is het onderzoek in principe beperkt gebleven tot systemen bestemd voor reeds bestaande civieltechnische voorzieningen (geen nieuwbouw), die een directe relatie tussen inspectie en onderhoudsprognose leggen en waarvan de beschikbare kennis goed toegankelijk is. De volgende systemen zijn onderzocht: 1. wegen 2....
report 1988
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Oranjewoud%22
(1 - 5 of 5)