Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22PAC%255C%2Bprojectgroep%22
(1 - 3 of 3)
document
Anonymus, A. (author)
Deze nota is het verslag van de eerste fase van de studie met betrekking tot de bekkenbouw voor een PACbekken voor de kust. Het doel van deze eerste fase is het kiezen van èèn of enkele voorkeursvarianten op basis van verkennende berekeningen en beschouwingen, uitgaande van de doelstellingen, omschreven in het projectplan. De eerste fase voor...
report 1985
document
Altink, H. (author), Den Adel, H. (author), Zwemmer, D.J. (author)
Samenvattend document inzake het ontwerp van een Pomp Accumulatiecentrale aan de Nederlandse Noordzeekust.
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
Uitgangspunt voor de vergel ijkende studie naar bekkendijken vormt het projectplan, later aangevuld met twee hogere bekkens, 5 hoofdvar ianten worden onderscheiden, nml. bekkens met een hoog en laag waterstand van: + 18/+ 12 m; + 25/+ 16 m; + 40/+ 26.5 m; + 50/+ 40 m; + 60/+ 47.5 m. Hoofdeis te stellen aan de bekkendijk is waterkering met...
report 1985