Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Provincie%255C%2BZuid%255C%2BHolland%22
(1 - 2 of 2)
document
Fiselier, J. (author)
Milieueffectrapportage met bijlagen (morfologische berekeningen, slib, natuur, zandwinning, aanleg, luchtkwaliteit, geluid) alsmede de startnotitie.
report 2010
document
De notitie begint met een samenvatting van onze belangrijkste conclusies en aanbevelingen op het terrein van de rampenbestrijding en de waterstaatszorg in de provincie, voortvloeiende uit de hoofdstukken I tot en met IV, waarin wij de (gevolgen van de) wateroverlast en de acties van de kant van de provincie hebben beschreven. In hoofdstuk I...
report 1999