Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Publikatieburo%255C%2BBouwkunde%22
(1 - 20 of 136)

Pages

document
Kuipers, M.C. (author)
Al in de begintijd van DOCOMOMO speelde de vraag naar de rol van materiële authenticiteit en de plaats van het architectonische idee in de waardestelling en de omgang met ‘moderne monumenten’ als sanatorium Zonnestraal. Architecten blijken deze problematiek heel anders te benaderen dan monumentenzorgers, omdat de laatsten in principe uitgaan van...
book chapter 2011
document
Van den Dobbelsteen, A. (author), Eekhout, M. (author), Klein, T. (author), Knaack, U. (author), Stouffs, R. (author)
book 2010
document
Imamoglu, B. (author)
The study inquires into the modes of operation, relations of production and forms of institutionalization in the architectural scene of the first half of the 20th century in Turkey, the period that witnessed the professionalization of the discipline in the country in the modern sense of the word. The focus of research is the architectural...
doctoral thesis 2010
document
De Leister, A.C. (author), Vos, M.B.J. (author)
book 2010
document
De Bois, P. (author)
A group of 18 (inter)national master students have worked for 8 weeks on the subject of the MSc2 Urban Plan & Analysis Zoetermeer. The chair of Urban Design made this choice for the city of Zoetermeer because next to Almere this city became one of the most important New Towns of the Netherlands and also in Europe.
book 2009
document
Van Hal, J.D.M. (author)
Challenging and valuable Inaugural speech given on May 7th 2008 at the occasion of the acceptance of the position of Professor Sustainable Housing Transformation at the faculty of Architeeture of the Delft University of Technology by Prof. J.D.M. van Hal MSc PhD.
lecture notes 2008
document
Van Hal, J.D.M. (author)
Uitdagend en waardevol Intreerede Uitgesproken op 7 mei 2008 ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Sustainable Housing Transformation aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft door Prof. Dr. Ir. J.D.M. van Hal.
public lecture 2008
document
Coenen, J.M.J. (author)
Deze inaugurele rede is in verkorte vorm uitgesproken in het auditorium van de TU Delft op 19 april 2006.
public lecture 2006
document
Henket, H.J. (author)
public lecture 2005
document
Eekhout, M. (author)
At the TU Delft, faculty of Architecture, a new research group is active since January 2004, with the first PhD student starting at September 1 st 2004 onwards. The group is regularly growing and will exist for 5 years: up to 2010. The aim of the research group is to do a preliminary marketing first, to design, develop and research new Concept...
book 2005
document
Renckens, J. (author)
Active and interactive façade technology is nowadays common practice for mainly high performance office new buildings and renovations. These modern façade concepts are improved during the nineties up to now. The efficiency of these double layer façades including cavity ventilation and active sun blinds installed in the cavity is, however, under...
book 2004
document
Den Heijer, A.C. (author), De Vries, J.C. (author)
Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek "Benchmarking universiteitsvastgoed". Dit rapport is de samenvoeging van twee deel producten: het theorierapport (verschenen in december 2003) en het praktijkrapport (verschenen in januari 2004). Onderwerpen in het theoriedeel zijn de analyse van andere benchmarkinitiatieven en de universitaire...
book 2004
document
Roos, J. (author)
book 2004
document
Soeter, J.P. (author), De Jonge, H. (author), Meuwsen, T.J.N. (author)
Vanaf 2000 is de economische groei afgenomen en inmiddels bevindt Nederland zich in 2003 op de rand van recessie. De opleving laat nog op zich wachten. De utiliteitsbouw is sterk afhankelijk van de economische ontwikkeling. Een dalende economische groei betekent een lagere uitbreidingsproductie en stagnatie van de vervangings- en...
book 2003
document
Hotze, G. (author), Rooij, R. (author), Bach, B. (author)
In het stedebouwkundig onderwijs aan de faculteit Bouwkunde worden studenten geregeld gevraagd om een ruimtelijk-functionele (toekomst) visie te ontwikkelen voor een bestaand enjof nieuw te ontwerpen stedelijk gebied, zijnde een buurt, wijk, stadsdeel, stad, stadsgewest of regio. Een structuurplan, structuurvisie, of structuurschets is een goede...
book 2003
document
van Drunen, A.H. (author)
doctoral thesis 2001
document
Luscuere, P.G. (author)
Architectuur en Installaties vinden elkaar in de bruikbaarheid van gebouwen. Dit geldt voor alle bouwwerken, maar in de gezondheidszorg nog stenker dan bij andere bouwopgaven. Dit heeft te maken met de grote variëteit van activiteiten die in deze bouwwerken plaatsvindt, de toenemende wens aan veranderbaarheid van de ruimtes en de toenemende...
book 2001
document
De Bois, P.G. (author)
Onze samenleving heeft ruimte nodig voor verstedelijking. Aangezien ruimte (nog) maar beperkt aanwezig is, vraagt dit, voor ruimteclaims in de ontwikkelingsuitgangspunten om een hoogwaardige, kwalitatieve en duurzame benadering met daarmee samenhangende vormen van gebruiksinvulling. In de afwegingen voor deze nieuwe occupatiestappen en keuzes...
book 2001
document
Wigmans, G. (author)
book 2001
document
Verhoef, L.G.W. (author)
The title 'The Future of Restoration' implies that there is a future lor restoration. Putting this even more strongly, the future of restoration is becoming increasingly important. Not only are monuments our witnesses to the past but these witnesses have much to tell about the organisation of life of work in the past, about how structures were...
book 2001
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Publikatieburo%255C%2BBouwkunde%22
(1 - 20 of 136)

Pages