Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijksdienst%255C+voor%255C+het%255C+Cultureel%255C+Erfgoed%22
(1 - 2 of 2)
document
Schaafsma-Tilstra, M. (author)
Dikes are part and parcel of the Netherlands. Down through the centuries they have played a role in every attempt to make this country inhabitable – in the reclamation of peatland and marshland, as coastal embankments and to enclose polders and flank rivers. This means they are often cultural heritage features of the highest order as they have...
report 2014
document
Schaafsma-Tilstra, M. (author)
In Nederland liggen duizenden kilometers dijk. Veel van die dijken zijn eeuwenoud en vormen gezichtsbepalende en karakteristieke elementen in het landschap. Een deel van deze dijken is nog in functie en beschermt ons tegen overstromingen door rivier- en zeewater. De overige hebben hun waterkerende functie verloren en liggen als relicten van...
report 2013