Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C%2BDGW%22
(1 - 5 of 5)
document
Hillen, R. (author)
In 1990 hebben regering en Tweede Kamer gekozen voor 'dynamisch handhaven' van de kustlijn. Deze rapportage geeft een eerste beeld van de invulling van de beleidskeuze 'dynamisch handhaven'. De 'basiskustlijn' is de norm voor dynamisch handhaven. Elk jaar wordt de actuele ligging van de kustlijn aan deze norm getoetst. Als dan blijkt dat de norm...
report 1993
document
Philippart, M.E. (author), Pwa, S.T. (author), De Ronde, J. (author)
In het voorliggende rapport zijn de resultaten van het modelonderzoek vastgelegd. Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt het project gedefiniëerd. Er wordt hierbij nader ingegaan op de probleemstelling en de aanpak van het onderzoek. Basis van het onderzoek zijn manipulaties van reeds opgetreden stormen. Door deze manipulaties...
report 1993
document
Dillingh, D. (author), De Haan, L. (author), Helmers, R. (author), Können, G.P. (author), Van Malde, J. (author)
Dit onderzoek is geheel gericht geweest op statistische verwerking van waterstandsgegevens van verschillende aard; in dit kader is niet alleen gebruik gemaakt van beschikbare theorieën en benaderingswijzen, maar konden ook nieuwe methoden worden ontwikkeld en toegepast. Om op zo verantwoord mogelijke wijze reeksen van waterstandsgegevens te...
report 1993
document
Hillen, R. (author), De Ruig, J.H.M. (author), Roelse, P. (author), Hallie, F.P. (author)
In de nota "Kustverdediging na 1990" worden enkele nieuwe instrumenten geïntroduceerd: de momentane kustlijn, de basiskustlijn, de trend en de marges. Het gebruik hiervan is voor twee doelen van belang: a. De momentane kustlijn, de basiskustlijn en de trend zijn van belang voor het structureel handhaven van de kustlijn. b. De marges zijn van...
report 1991
document
Bubbert, M.T.G. (author)
Metingen t.b.v. het project Nomive7/WST-4 "stoftransporten langs de Nederlandse kust". 1985-1986 Deze rapporten bevatten de primaire meetdata.
report 1988
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C%2BDGW%22
(1 - 5 of 5)