Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C+DI%22
(1 - 5 of 5)
document
Glerum, A. (author), Vrijburcht, A. (author)
This book is an English translation of the Dutch book "Ontwerp van Schutsluizen", ISBN 90-369-3305-6. The design of locks consists of a large number of aspects. For this reason, the chosen set-up for this book is as such that the various aspects of the design are separately dealt with in different chapters in order to enlarge the accessibility...
report 2000
document
Sterk, W.H.H. (author)
In 1991 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat opdracht gegeven voor het uitvoeren van een milieu-effecten studie gecombineerd met een technische haalbaarheidsstudie voor een beweegbare kering ter plaatse van Ramspol. De totale studie is beschreven in de "Projectnota/MER keersluis Ramspol 2" [1]. In de rapportage "Voorontwerp keersluis...
report 1994
document
Konter, J.L.M. (author), Klatter, H.E. (author), Jorissen, R.E. (author)
De publikatie geeft een overzicht van de kennis van een belangrijk aspect van afsluitingswerken, namelijk het ontwerp van de afsluitdam. De uitvoering van het Deltaplan heeft hierbij een grote rol gespeeld. Met dit boek wordt beoogd de ontwerper van afsluitdammen een hulpmiddel te geven waarmee, uitgaande van de kenmerken van de af te sluiten...
report 1992
document
De Wilde, D.P. (author), Schippers, C.W. (author)
Bodem-en oeververdedigingswerken vormen vaak een belangrijk onderdeel van waterbouwkundige constructies. Deze bodem- en oeververdedigingsconstructies worden veelal opgebouwd uit relatief "dunne" lagen granulair materiaal. De uitvoering hiervan geschiedt hoofdzakelijk met behulp van stort-schepen, die hun lading stortmateriaal storten vanaf de...
report 1991
document
Anonymus, A. (author)
Gedetailleerde kaart van de uitvoering van de nieuwe havenhoofden van de haven van Scheveningen.
report 1968
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C+DI%22
(1 - 5 of 5)