Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"Rijkswaterstaat%2C%5C+DVS"
(1 - 7 of 7)
document
Brolsma, J.U. (author), Roelse, K. (author)
The Waterway Guidelines cover only: • the transport engineering design; the structural design is beyond the scope of the Guidelines; • waterways in CEMT classes I to V and recreational waterways; • waterways without currents or with a longitudinal current up to 0.5 m/s; • waterways that are not primarily intended for sea shipping; • waterways...
report 2011
document
Brolsma, J.U. (author), Roelse, K. (author)
De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, zowel vaarwegvakken als havens, bruggen en sluizen. De richtlijnen geven aanwijzingen voor het kiezen van een maatgevend schip en maatgevende hydraulische randvoorwaarden voor zowel beroeps- als recreatievaart. De richtlijnen...
report 2011
document
Brolsma, J.U. (author)
Dit rapport beschrijft in beknopte vorm de ontwikkeling van de vaarwegen en de binnenvaart vanaf het begin van de jaartelling tot het einde van de twintigste eeuw. Niet alleen de beroepsvaart komt aan de orde, ook de sector van de recreatievaart. Het zwaartepunt ligt in de negentiende en twintigste eeuw en in Nederland. Omdat binnenvaart bij...
report 2010
document
Westdijk, C.V.J. (author)
Overview of all classes of inland navigation vessels in the Netherlands for the use of traffic statistics, composed in cooperation between CBS and Rijkswaterstaat.
report 2009
document
Brolsma, J.U. (author)
Overzicht van tekens langs de vaarwegen in nederland conform Europese standaards. Deze tekens zijn bindend voor alle vaarwegen en scheepvaartwegen waar het binnenvaartpolitieregelement en het rijnvaartregelement van toepassing zijn.
report 2008
document
Anonymus, A. (author)
De hoofdstukindeling van de voorliggende Richtlijnen Vaarwegen is gewijzigd ten opzichte van de uitgave van september 1999. De laatste bestond uit drie onderdelen: een algemeen gedeelte, afmetingen en vormgeving van vaarwegen en de bediening van kunstwerken. De drie oude delen zijn geïntegreerd tot één doorlopende tekst. De nieuwe structuur is...
report 2006
document
Roelse, K. (author), Dofferhoff, N.J.P. (author), Westdijk, C.V.J. (author)
Eind jaren zeventig is door de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat een vlootclassificatie met bijbehorende kenmerken opgesteld, de zogenaamde DVK classificatie. Daarnaast is op Europees niveau in 1992 de laatste herziening van de CEMT-tabel van kracht geworden. Sinds die periode hebben zich een aantal ontwikkelingen in de vloot voorgedaan,...
report 2002
Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"Rijkswaterstaat%2C%5C+DVS"
(1 - 7 of 7)