Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C+Directie%255C+Noordzee%22
(1 - 5 of 5)
document
Redeker, F.R. (author), Kollen, J. (author)
Van oktober 1979 tot april 1981 zijn er van dezelfde zandgolven over dezelfde raai 26 diepte lodingen verricht. Sommige lodingen werden zeer snel na elkaar gedurende één getij genomen. Enkele reeksen tijdens doodtij en enkele reeksen tijdens springtij. Deze lodingen zijn visueel en d.m.v. kuberingen met elkaar vergeleken. Voor het vergelijken...
report 1983
document
Redeker, F.R. (author), Kollen, J. (author)
In het rapport worden enkele registraties vastgelegd van de onderwater zanddam. Dit zijn de ontwikkeling van de bodemconfiguratie in de tijd en de bodemsamenstelling in oktober '83. De ontwikkeling van de bodemconfiguratie wordt bepaald m.b.v. stortgegevens, lodingen, kuberingen en doorsneden. Daar tussen de lodingen doorgestort werd in de...
report 1983
document
Jansen, S.E.A. (author)
Zandgolven, die een groot gedeelte van de zuidelijke Noordzee - bodem bedekken, vormen in bepaalde gebieden door hun diepteligging voor de tegenwoordige scheepvaart een ongewenst obstakel. Het is daarom, dat waar nodig de toppen van de zandgolven tot op voldoende diepte weggebaggerd dienen te worden. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld in de Eurogeul....
report 1981
document
Jansen, S.E.A. (author)
Een gedegen kennis van de zeebodem - met name van de oppervlaktelagen - als functie van de hydrodynamische- en sedimentologische factoren is van groot economisch belang. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de ingraafdiepte voor pijpleidingen of aan het minimaliseren van het baggerwerk ten behoeve van scheepvaartgeulen. Een...
report 1981
document
Van Kleef, E.A. (author)
Een groot gedeelte van de bodem van de Zuidelijke Noordzee is bedekt met zandgolven tot ongeveer 10 meter hoogte. Om eventuele verplaatsingen van deze zandgolven vast te stellen, zijn vanaf 1975 in een proefgebied van 1 x 2 km2, dat gelegen is ten zuiden van het lichteiland Goeree (zie bijlage VIII), lodingen verricht. Deze lodingen hebben...
report 1980
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C+Directie%255C+Noordzee%22
(1 - 5 of 5)