Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C%2Bdir.%255C%2BBovenrivieren%22
(1 - 1 of 1)
document
de Bruin, D. (author)
Beschrijving van het uitvoeren van het beheer van de Rijntakken (bovenrivieren), Rijnkanalisatie, Afvoerregime, hoogwatervoorspelling, dijkverzwaringen, koelwater, splitsingspunten, zandtransport in de rivier, scheepvaartaspecten, betonning, oeververdediging, baggerwerken, recreatie, etc.
report 1982