Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%255C-DWW%255C%2B%255C%257Eslsh%257E%255C%2BNPC%22
(1 - 5 of 5)
document
Den Herder, A.J. (author)
Voor het "Toetsen op Veiligheid" wordt asfaltbeton uit bekledingen beproefd in driepuntsbuigproeven. In de proeven worden de stijfheids- en vermoeiingseigenschappen bepaald. Het doel van het onderzoek is te bepalen hoeveel intrinsieke "veiligheid" er in de proefmethode zit. De standaardproef wordt uitgevoerd met een belastingfrequentie van 1 Hz....
report 1998
document
Montauban, C.C. (author), Versluis, A. (author)
Inhoud: 1. Inleiding 2. Ontwerp en toetsing 3. Vermoeiing 4. Resultaten 5. Veroudering 6. Spreiding 7. Onderzoek 8 Conclusies 9. Tot besluit 10. Stelling
report 1998
document
Montauban, C.C. (author), Ven, M.F.C. (author)
In de nieuwe wet op de waterkeringen moet de beheerder van een zeedijk iedere 5 jaar een uitspraak doen over de veiligheid van zijn dijk. Het betreft dan het kunnen doorstaan van een zogenaamde superstorm. Met de aktuele vermoeiingseigenschappen van het asfalt wordt berekend of de bekleding een superstorm kan doorstaan. De...
report 1994
document
Montauban, C.C. (author), Ven, M.F.C. (author)
report 1993
document
Montauban, C.C. (author), Van de Ven, M.F.C. (author)
Asfaltbeton wordt veelvuldig toegepast als bekledingsmateriaal voor dijken. Bij het ontwerpen van bekledingen is de golfbelasting tijdens zware stormen een belangrijk gegeven. In de huidige berekening van de laagdikte speelt de dynamische buigtreksterkte van het asfalt bij relatief lage aantallen lastherhalingen een overheersende rol. Ook de...
report 1992
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%255C-DWW%255C%2B%255C%257Eslsh%257E%255C%2BNPC%22
(1 - 5 of 5)