Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijskwaterstaat%255C%2BBouwdienst%22
(1 - 1 of 1)
document
Vrijburcht, A. (author)
Het ontwerp van sluizen bestaat uit een groot aantal aspecten. Om deze reden is er voor gekozen om dit boek zo op te zetten dat de verschillende aspecten van het sluisontwerp in afzonderlijke hoofdstukken behandeld wordt. The samenhang tussen de verschillende aspecten is behandeld in een aantal algemene hoofdstukken, en op veel plaatsen wordt...
report 2000