Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Staatsdrukkerij%255C-%255C%2Ben%255C%2Buitgeversbedrijf%252C%255C%2B%25E2%2580%2599s%255C-Gravenhage%22
(1 - 2 of 2)
document
Concept de Deltawet, de uiteindelijke Deltawet, Memorie van Toelichting met bijlagen en de parlementaire behandeling.
report 1957
document
van Veen, J. (author)
Derde interim-advies van de Deltacommissie aan de minister van Verkeer en Waterstaat. In dit rapport wordt geadviseerd met spoed de dammen tussen Noord-Beveland, Zuid-Beveland en Walcheren aan te leggen, mede als “oefening” voor de noodzakelijke afdamming van Brouwershavense Gat en Oosterschelde. Aangegeven wordt dat de plannen voor een Drie...
report 1955