Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Stichting%255C%2BH2O%22
(1 - 6 of 6)
document
Van den Brink, C. (author), Zaadnoordijk, W.J. (author), Steinweg, C. (author), Van Loon, A. (author)
REFLECT is rond 1998 ontwikkeld om risico's van landgebruik voor het grondwater te beoordelen. Het instrument geeft kwalitatieve risio-scores voor elk type landgebruik. Inmiddels wordt REFLECT behalve in het ruimtelijk-ordeningsbeleid ook gebruikt in de gebiedsdossiers, die de risico's door het huidige landgebruik voor drinkwaterwinningen in...
journal article 2013
document
Groot, J. (author), Bloemendal, J.M. (author), Donkers, E. (author)
Grondwaterstroming is een probleem bij de open winning van bodemenergie met warmte-koudeopslag. Hierdoor kunnen warm en koud water wegstromen van de bronnen. Bij systemen met meerdere warme en koude bronnen is hier iets aan te doen. Tauw bv en Universiteit Utrecht ontwikkelden een nieuw beheermodel.
journal article 2013
document
Rook, J. (author), Hillegers, S. (author), Van der Hoek, J.P. (author)
Wat zijn de bronnen voor het Amsterdamse drinkwater in de periode 2020-2050? Wat is mogelijk? Wat is haalbaar? Vragen die aan de orde komen in de toekomstvisie van Waternet, die gebaseerd is op maatschappelijke scenario's en technische opties.
journal article 2013
document
Van Mill, G. (author), Langeveld, J.F. (author), Sikkes, M. (author), Van Nieuwenhuizen, A. (author)
Het meten van hydraulisch functioneren van rioolstelsels is inmiddels gemeengoed in Nederland. Desondanks zijn de ervaringen niet onverdeeld positief en laat de dataopbrengst nogal eens te wensen over. Bij Waterschap De Dommel is in het kader van het Kallisto-project een omvangrijk meetnet met onder meer meetopstellingen bij ruim 200 overstorten...
journal article 2013
document
De Niet, A.C. (author), De Jonge, J. (author), Korving, J.L. (author), Langeveld, J.F. (author), Van Nieuwenhuijzen, A.F. (author)
In het project Kallisto werken gemeenten, waterschappen en universiteiten samen aan innovatieve oplossingen voor de afvalwaterketen in de omgeving van Eindhoven. Dat doen ze onder het motto "samen, slim, schoon". Om de waterkwaliteit van de rivier de Dommel te verbeteren richt Kallisto zich op sturing in de afvalwaterketen. De ecologische...
journal article 2013
document
Broeders, E. (author), Menkveld, W. (author), Schellekens, D. (author), Van Dijk, P. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author), Langeveld, J.G. (author)
De waterkwaliteit in de rivier de Dommel is onvoldoende voor het bereiken van een goede ecologische toestand. In de toekomst zijn daarom aanvullende maatregelen vereist. Onder het motto ┬┤Samen, Slim, Schoon┬┤ is Waterschap De Dommel met de gemeente Eindhoven en negen andere gemeenten in het stroomgebied van de Dommel daarom het project Kallisto...
journal article 2013
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Stichting%255C%2BH2O%22
(1 - 6 of 6)