Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TAW%255C%257Eslsh%257EENW%22
(1 - 5 of 5)
document
Anonymus, A. (author)
Korte beschrijving van het onderzoekprogramma naar de sterkte van dijken volgens een probabilistische aanpak.
report 1996
document
Van der Kleij, W. (author)
Visie vanuit de provinciale overheid (J.D. de Voogd) Visie op de TAW vanuit de waterschappen (K.J.A. Baron Collot d' Escury) Taakinvulling TAW (H. de Groot) Probabilisitische methoden (J.F. Agema) het onderzoeksprogramma van de TAW (J.G.Stelling) Leidraad Benederivierien (P.W. Roest) Milieu en waterkeringen (N.A. van Brussel) Leidraden in de...
report 1989
document
Anonymus, A. (author)
In hoofdstuk 1 wordt een conceptueel kader geschetst voor de onderhoudsplanning van infrastructuur. Het kader weerspiegelt een beleidsanalytische benadering, hetgeen inhoudt dat een onderhoudsplan wordt gekozen uit een beperkt aantal alternatieve onderhoudsplannen. Dit ruim gekozen kader wordt in de daarop volgende hoofdstukken geprojecteerd op...
report 1987
document
Vrijling, J.K. (author)
De bereikte resultaten van deze studie zijn: • Grof weg komt het erop neer dat in het geval van onafhankelijkheid voor elke dijk afzonderlijk de optimale hoogte kan worden bepaald. • Indien er naast onafhankelijkheid sprake is van een budgetbeperking dienen alle faalkansen met de zelfde factor te worden verhoogd totdat de verbetering voor het...
report 1984
document
Minderhoud, J.W. (author)
Aanbevelingen voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van rivierdijkvegetaties, gericht op waterstaatkundige belangen enerzijds en. niet-waterstaatkundigebelangen anderzijds. Wat de niet-waterstaatkundige belangen, betreft., stelt de sub-werkgroep zich voor het accent te leggen op oecologische, voornamelijk vegetatiekundige aspecten.
report 1982
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TAW%255C%257Eslsh%257EENW%22
(1 - 5 of 5)