Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TNO%22
(1 - 10 of 10)
document
de Vries, G. (author), kooger, Renee (author)
Dit openbare eindrapport beschrijft het onderzoeksproject ‘Groen en Gemak onder één dak’. Het doel van dit project was te onderzoeken hoeveel gedoe woningeigenaren ervaren bij het verduurzamen van hun huis en hoe groot de impact is van deze gedoe-factor. Ook wilden we kijken of deze impact beïnvloed kan worden. Dit onderzoek was nodig, omdat er...
report 2020
document
de Bes, Jannette (author), Eckartz, Silja (author), van Kempen, Elisah (author), van Merrienboer, Siem (author), Ploos van Amstel, Walther (author), van Rijn, Jessica (author), Vrijhoef, R. (author)
De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar nieuwe concepten voor bouwlogistiek en bij negen proeftuinen in binnenstedelijk gebied is aangetoond dat hier forse winst is te behalen in termen van besparingen op logistieke kosten en bouwtijd, betere doorstroming, minder schadelijke uitstoot en minder hinder voor de omgeving. Zo bleek het mogelijk...
report 2018
document
Colin, M.E.G.D. (author)
The end of the Cold War and the collapse of the Warsaw pact have resulted in a change of operational theatre for the naval forces of the North Atlantic Treaty Organisation (NATO). In particular, the focus of Anti Submarine Warfare forces has shifted from tracking Soviet nuclear ballistic missile submarine in the deep waters of the Atlantic ocean...
doctoral thesis 2011
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Scholten, N.P.M. (author), De Winter, P.E. (author)
Het rapport beschrijft de filosofische uitgangspunten voor de beoordeling van bestaande bouw, alsmede de verschillen en overeenkomsten met nieuwbouw. Aangegeven is dat naast het aspect veiligheid van mensenlevens ook de economische afweging een rol moet spelen bij de beoordeling van bestaande constructies. De filosofische uitgangspunten zijn ten...
report 2004
document
Zwanenburg-Nederlof, H.P. (author)
Op verzoek van Rijkswaterstaat RIKZ, de heer S. Stutterheim, is door de afdeling Geo Marien en Kust van het NITG-TNO een onderzoek gedaan naar de korrelgrootteverdeling van het gestorte materiaal op de baggerstortlocatie Loswal Noordwest. Deze baggerstortlocatie, gelegen ten noordwesten van de oorspronkelijke Loswal Noord locatie, is in gebruik...
report 1999
document
Frissen, C.M. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een numeriek onderzoek naar steenzettingen op dijken. De steenzetting van een dijk kan door een golfaanval worden beschadigd. Dit wordt veroorzaakt door een opwaartste druk aan de onderzijde, die verantwoordelijk is voor het uitlichten van de stenen. Als er een sterkte-berekening wordt uitgevoerd, blijkt...
report 1996
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Van der Meer, M.T. (author)
In het kader van de dijkverbetering c.q. -verzwaring langs de rivieren worden momenteel studies uitgevoerd naar de veiligheid van bestaande dijken. Nagegaan wordt hierbij in hoeverre de dijken voldoen aan de (nieuwe) richtlijnen. Ook van de waterkeringen rond de Krimpener-/Lopikerwaard wordt nagegaan of deze voldoen aan de ontwerpnormen. In het...
report 1990
document
Builtjes, P.J.H. (author)
Een overzicht wordt gegeven van bij modellen gemeten snelheidsverdelingen over de dwarsdoorsnede van vier kanalen met verschillende bodemprofielen. Teneinde ook voor kanalen met andere bodemprofielen snelheidsverdelingen te kunnen bepalen, is een generalisatie gemaakt van de gemeten verdelingen. Als illustratie van het gebruik van de gevonden...
report 1981
document
Builtjes, P.J.H. (author)
In het algemeen worden stromingsproblemen in water, zoals in kanalen, rivieren en estuaria, onderzocht in modellen waarbij als stromend medium ook water wordt toegepast. Vele laboratoria in binnen- en buitenland hebben op dit gebied een grote expertise opgebouwd. In een aantal gevallen is het mogelijk om luchtdoorstroomde modellen te gebruiken...
report 1980
document
Raterink, H.J. (author), Van Krieken, A.H. (author)
Bij de Technisch Physische Dienst TNO-TH wordt in belangrijke mate aandacht besteed aan de ontwikkeling van een Laser Doppler Snelheidsmeter (LDS) voor het contactloos en plaatselijk meten van de stroomsnelheid van vloeistoffen en gassen. In dit artikel wordt in het bijzonder het optische systeem met laser en detector behandeld, waarmede, met de...
report 1971
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TNO%22
(1 - 10 of 10)