Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TNO%255C-IBBC%22
(1 - 2 of 2)
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Wubs, A.J. (author)
In het interimrapport van TAW-E [1) en in het rapport "Enkele gedachten aangaande een aanvaardbaar risico-niveau in Nederland" [2) zijn criteria ontwikkeld voor de bepaling van een toelaatbare inundatiefrequentie voor een dijkring. In de onderhavige studie zijn deze criteria uitgewerkt voor een concreet geval, de dijkring Alblasserwaard...
report 1989
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
In de COW-leidraad "Cel- en triaxiaalproeven" die medio 1986 verschijnt is een hoofdstuk opgenomen over de statistische verwerking van de meetresultaten. Ter voorbereiding van dat betreffende hoofdstuk werd een verkennende studie uitgevoerd teneinde de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en de invloed van bepaalde vereenvoudigingen na te...
report 1985