Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TU%255C%2BDelft%252C%255C%2BArchitecture%252C%255C%2BReal%255C%2BEstate%255C%2B%2526%255C%2BHousing%22
(1 - 20 of 68)

Pages

document
Schalekamp, M.J.C. (author)
De Nederlandse kantorenmarkt functioneert slecht. Door de overmatige ontwikkeling van nieuwe kantoren is de afgelopen jaren grote structurele leegstand ontstaan. De structurele leegstand concentreert zich vooral in verouderde kantoorgebouwen op ongunstige locaties. Monofunctionele kantorenterreinen uit de jaren '70-'80 vallen door hun opzet...
master thesis 2009
document
De Jongh, M.E. (author)
De term stakeholders, of belanghouders, valt in de corporatiesector steeds vaker. De term wordt vaak in verband gebracht met het cren van invloed van bewoners, organisaties of burgers op de corporatie om hiermee legitimiteit voor de corporatie te verwerven. Dit legitimiteitsvraagstuk kent zijn oorsprong in het maatschappelijk ondernemen. Sinds...
master thesis 2009
document
Stegers, P. (author)
master thesis 2009
document
Kreijkes, M.M.J. (author)
The main research question: "Which real estate strategies have been successful for Dutch multinationals, and what can be learned from these successful strategies for the future"? Methodology: In order to answer this research question, both theoretical and empirical research is necessary. The theoretical research consists out of three chapters:...
master thesis 2009
document
De Vos, C.M. (author)
master thesis 2009
document
Bulut, F.E. (author)
De Nederlandse historische binnensteden zijn over de eeuwen heen erg veranderd. Talloze ingrepen hebben plaatsgevonden om deze aan de eisen van het veranderende gebruik te laten voldoen. Denk hierbij aan de grote doorbraken ten behoeve van het autoverkeer. Tegenwoordig gaan we veel voorzichtiger om met ons cultureel erfgoed, we zijn meer bewust...
master thesis 2009
document
Van Brussel, N. (author)
Architectural Visualization Management draait om het sturen van het ontwerpproces binnen de architectenbranche. Het gaat daarbij dieper in op de effecten van de visualisatie als gereedschap voor de architect. De markt van architectenpresentaties en visualisaties is door de komst van de computer in en een razend tempo veranderd. Om door de bomen...
master thesis 2009
document
Mahran, A. (author)
master thesis 2009
document
Van de Weijer, J.S. (author)
master thesis 2009
document
Balasubramaniam, G. (author)
master thesis 2008
document
Nowee, V.P.A. (author)
Met als bijlage: A0 poster
master thesis 2008
document
Alblas, M.A. (author)
master thesis 2008
document
Alblas, M.A. (author)
Problemen in het ontwerpproces n.a.v. het pve of het programmeren. Het aansturen van het ontwerpproces via het PvE. Het managen van het programmeren. Informatie over het proces van programmeren
master thesis 2008
document
Zijgers, H. (author)
Uit onderzoek blijkt dat de huidige woningvoorraad niet altijd aansluit op de woonwensen van consumenten. De woningvoorraad zou beter moeten worden afgestemd op de individuele woonwensen van de consument. Een mogelijkheid is het ontwikkelen van een woning met een architect, maar een op maat ontworpen woning is voor veel consumenten te duur en...
master thesis 2008
document
Van den Berkhof, F.W. (author)
Een luchthaven is primair gericht op het zo goed mogelijk afhandelen van passagiers en hun bagage. In de loop der jaren zijn er steeds meer commerci ontwikkelingen geweest op Schiphol. De commercie heeft tegenwoordig een groot aandeel in de winst en daarom recht om zich ook met de vormgeving van de terminal bezig te houden. Er ontstaat een...
master thesis 2008
document
Gunst, C. (author)
Een onderzoek naar de experimentele IFD woningbouwprojecten. Waar lagen organisatorische en bouwtechnische belemmeringen waardoor projecten niet van de grond kwamen en waar liggen kansen voor toekomstige IFD projecten. Het onderzoek heeft geleid tot een leidraad voor marktpartijen met zeven stappen die doorlopen moeten worden om tot een optimaal...
master thesis 2008
document
Muller, R.G. (author)
Transformatie van gebouwen zal niet dé oplossing zijn om alle problemen op de kantoren- en woningmarkt op te lossen. Beter inzicht in de financiële haalbaarheid kan de mogelijkheden van transformatie vergroten. In dit onderzoek staat de invloed van opbrengstgeneratoren centraal. Hogere opbrengsten leiden tot hogere investerings- en...
master thesis 2008
document
Snoei, G. (author)
master thesis 2008
document
Huisman, E. (author)
master thesis 2008
document
Hoffman, J.P.C. (author)
Nederlandse stedenbouwkundigen staan voor een grote uitdaging. Tot 2035 zal de bevolking van ons land blijven groeien. Het CBS stelde vast dat ons land eind 2007 16,2 inwoners telt. In 2035 zullen dat er echter minimaal 17,7 miljoen zijn. Dat is een toename van 1,5 miljoen inwoners. En daarvoor moeten 1,2 miljoen huizen worden gebouwd. Alleen al...
master thesis 2008
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TU%255C%2BDelft%252C%255C%2BArchitecture%252C%255C%2BReal%255C%2BEstate%255C%2B%2526%255C%2BHousing%22
(1 - 20 of 68)

Pages