Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TU%255C%2BDelft%252C%255C%2Bsectie%255C%2Bwaterbouw%22
(1 - 15 of 15)
document
Quynh, V.V. (author)
Field investigation by Vuong Van Quynh on the dissipation of wave energy in a mangrove field off the coast of southern Vietnam. Based on regression analysis a formula has been developed to determine the wave height decrease as function of the tree density and the tree sizes.
report 2010
document
Verhagen, H.J. (author)
De Anome Ground Consolidator (GC) is een gepatenteerd haakvormig stortelement met het kenmerk dat een ruimtelijke structuur gevormd wordt indien vele GC op elkaar uitgestort worden. De GC kan onder andere gebruikt worden als bodembescherming bij belasting van een onderwaterbodem van granulair of cohesief materiaal, belast door stroming ...
report 2009
document
Vrijling, J.K. (author), Van Duivendijk, J. (author)
DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. In het Eindrapport betreffende deze studie (dat in juni 2008 werd uitgebracht)...
report 2008
document
Vrijling, J.K. (author), Van Duivendijk, J. (author), Jonkman, S.N. (author)
DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. De studie past in de beleidsvoornemens van het Natuur- en Recreatieschap de...
report 2008
document
Shi, Y.B. (author)
The Feiyun River, with a length of 203 km and a catchment area of 3252 km2, is one of eight rivers in Zheijiang Province (see fig.1-1), China. It flows into the East China Sea in Shangwang of Ruian City. The source of Feiyun River is at Xialing located in the border between Zheijiang and Fujian Province. The tidal influence can reach up the...
report 2003
document
Van Dongeren, A. (author), Reniers, A. (author)
In this paper the nonlinear numerical model SHORECIRC is applied to simulate the intragravity wave conditions on two days during the 1990 Delilah campaign. In order to simulate the wave conditions an algorithm has been derived which synthesizes a directional of/shore wavefield from data including the bound, directional low-frequency components....
report 1999
document
Vrijling, J.K. (author), Hauer, M. (author), Van der Meulen, T. (author)
Dit rapport betreft het verslag van een studie naar de variatie in kwaliteit van granulaire materialen bij toepassingen in filterconstructies. De onderzochte kwaliteit betrof daarbij zowel de homogeniteit van het materiaal als de bij de uitvoering van lagen gerealiseerde laagdiktes. Als gevolg van ontmenging kan het materiaal in een constructie...
report 1999
document
Vrijling, J.K. (author), Hauer, M. (author), Van der Meulen, T. (author)
Het verschijnsel ontmenging is al sinds lang een bekend fenomeen bij ontwerpers en constructeurs van granuiaire constructies. Desalniettemin is nog altijd erg weinig bekend over de aard en de omvang van de gevolgen die het optreden van dit verschijnsel voor het functioneren van een constructie kan hebben. Tot op heden bleven de beschouwingen...
report 1998
document
Vrijling, J.K. (author), Van Gelder, P.H.A.J.M. (author), Hauer, H. (author)
Onderzoek naar de aanvaardbaarheid van risico's die het invoeren van rekeningrijden met zich meebrengt, zoals onterechte rekeningen en niet geinde belasting.
report 1998
document
Hauer, M. (author)
Tijdens de laatste fase van het project FILTERS zijn (losstaand van dit project) in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica van de TU Delft ook proeven uitgevoerd. Deze proeven betreffen de metingen die Patrick van Os ten behoeve van zijn fstudeerscriptie heeft verricht. Het verslag van de proeven van Patrick Van Os was op het moment van...
report 1997
document
Van der Spek, A. (author), Stive, M.J.F. (author)
Workshop inzake onderzoek naar zeegaten en getijbekkens.
report 1996
document
Vrijling, J.K. (author), Wessels, J.F.M. (author), Van Hengel, W. (author), Houben, R.J. (author)
The acceptable failure probability of technical structures and systems is studied in this paper. The problem is approached from two points of view : the personal and the societal point of view. The different view points of acceptable risk lead to different criteria, although the basis of both is a cost/benefit analysis. Two trains of thought,...
report 1993
document
Van Gent, M.R.A. (author)
This manual gives information about how to use the P.C.-model ODIFLOCS. The wave action on and in several types of coastal structures can be computed. The necessary input data and the output data have been described. Although many phenomena are implemented in the model, which resulted in rather accurate predictions of several properties, further...
report 1992
document
Anonymus, A. (author)
Series of areal pictures of the northern coast of North Holland (Bergen) with groynes (strandhoofden) and beach nourishments. Noorderhaaks, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland and Schiermonnikoog. Picture date: 15 Oct 1990
report 1990
document
Van de Graaff, J. (author), Van Overeem, J. (author)
Als T.O.W. onderzoek is door het Waterloopkundig Laboratorium een onderzoek uitgevoerd waarbij enkele moderne zandtransportformules zodanig zijn aangepast dat de gecombineerde werking van golven en stroom in rekening kan worden gebracht. Uit dat onderzoek bleek dat de aangepaste White-Ackers formule het beste aansloot bij een serie modelproeven...
report 1977
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TU%255C%2BDelft%252C%255C%2Bsectie%255C%2Bwaterbouw%22
(1 - 15 of 15)