Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TUD%22
(1 - 4 of 4)
document
Van de Ven, M.F.C. (author), Montauban, C.C. (author)
Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Ontwerpeisen 1 2.1. Rekenparameters 1 2.2. Eisen 1 2.3. Mengselcodering 3 3. Standaard constructie 3 3.1. Introductie 3.2. Input voor de berekeningen 3.3. Invloed van de beddingsconstante 4. Besteksbepalingen 5 4.1 Eisen 5 4.2 Vooronderzoek 6 4.3 Geschiktheidsonderzoek 6 4.4 Uitvoering 7 4.5 Kwaliteitszorg 8 5....
report 2011
document
Van de Ven, M.F.C. (author), Montauban, C.C. (author)
Projectbureau Zeeweringen (PBZ) heeft gevraagd om een eenvoudige methode waarmee een correctie kan worden toegepast op de ontwerpgrafiek [1] van waterbouwasfaltbeton (WAB, VTV 2004), indien in plaats van WAB het mengsel grindasfaltbeton (GAB) wordt toegepast. Nagegaan dient te worden welke sterkte en stijfheid van GAB mag worden verwacht en hoe...
report 2007
document
Van de Ven, M.F.C. (author)
1. Inleiding 2. Principe berekening met GOLFKLAP 3. Literatuur 4. Voorstel procedure beddingsconstante uit literatuur en expert opinion 5. Rapporten NPC en bestaande procedure. 6 Vergelijking voorstel met bestaande procedure. 7. Conclusies en aanbevelingen Literatuurlijst BIJLAGE 1. Globale analyse beddingsconstante uit [2] BIJLAGE 2....
report 2005
document
Kwak, F.J. (author)
In het vcorgaande is een overzicht gegeven van de verschillende facetten, die bij het dimensioneren van gesloten (asfalt) bekledingen een rol spelen, Achtereenvolgens werden belicht de verschillende randvoorwaarden, waarmee men te maken heeft, en de berekeningsmethoden. Daarbij bleek, dat bij het facet van de golfklappen nog vele problemen, met...
report 1970
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TUD%22
(1 - 4 of 4)